Štíty Tonda a Adéla přijely do Dejvic

náhled souboruRažby tunelů na trase prodlouženého metra jsou dokončeny.  V celé délce se tak pod zemí spojily Dejvice s budoucí stanicí Motol. 

26. listopadu byly ukončeny ražby traťových tunelů. Oba dva plnoprofilové štíty Tonda a Adéla dorazily do stanice Dejvická a v předem připraveném prostupu se jejich řezné hlavy dostaly na dnešní konec obratových kolejí pod ulicí Evropská.

Slavnostnímu a velmi významnému okamžiku pro celou výstavbu tohoto nového úseku metra byli přítomni nejvyšší představitelé Prahy, Dopravního podniku, společnosti Metrostav a další hosté. „Pro nás má dnešní den velký význam, velmi jsme o prodloužení metra A usilovali. Vítězné náměstí, kde je konečná stanice metra prozatím, je jeden velký dopravní uzel. Prodloužením metra bude doprava částečně odkloněna,“ řekla starostka Marie Kousalíková.

Každý ze štítů vyrazil od Vypichu do Dejvic 4 177 metrů tunelu. Nejvyššího denního výkonu dosáhl Tonda, když vyrazil 30 metrů, maximální denní výkon Adély byl 37 metrů. Celkem štíty odtěžily čtvrt milionu krychlových metrů horniny a osadily 32 400 železobetonových segmentů, které tvoří definitivní ostění tunelů. Osádku stroje tvořilo deset specialistů, kteří pracují ve čtyřech směnách.

„Osvojit si práci s těmito výjimečnými stroji bylo náročné, ale rychle jsme se s nejmodernější tunelářskou mechanizací naučili pracovat a vyškolili dostatek posádek tak, že jsme harmonogram plnili po celou dobu prací,“ řekl Ing. David Cyroň z Metrostavu, který za chod strojů odpovídal.

Štíty, které měří 102 metrů a váží 672 tun, pracovaly v Čechách poprvé. Tonda se na cestu z Vypichu vydal vloni 12. dubna a Adéla ho následovala o tři měsíce. Štíty budou v následujících dnech rozebrány a po repasi připraveny na další nasazení.

Jinou technologií se razily tunely do Motola. Tunel mezi Motolem a Vypichem byl propojen již v dubnu tohoto roku. Je dlouhý 750 metrů a byl ražen klasickou metodou, nikoli štítem.

Výstavba metra pokračuje dál dle harmonogramu. Pracuje se ve všech čtyřech stanicích i na jejich napojení na povrch. Ve stanicích již probíhají definitivní obezdívky, chystá se montáž obložení, kolejí a technologických prvků stavby. 

❍ Na podzim roku 2014 by se cestující měli svézt metrem až do Motola

❍ Stanice ponesou názvy Bořislavka, Veleslavín, Petřiny a Motol.

❍ Trasa z Dejvické do Motola bude měřit celkem 6 134 metrů.

❍ Vlaková souprava metra tento úsek ujede za 7,5 minuty.

 

Stanice Červený Vrch.

Razící štít při prorážce do stanice.

Stanice Veleslavín


Stanice Veleslavín.                                                            Foto: J. Husák, Metrostav