Budoucí prvňáci šli k zápisům

náhled souboruVe všech základních školách v městské části Praha 6 se na konci ledna konaly zápisy do prvních tříd. Podle předpokladů vycházejících z demografických údajů se do šestkových škol v září vydá více než tisícovka prvňáčků. 

Rodiče měli možnost přijít k zápisu do několika škol, proto přesné počty budou známy po odečtení těch zájemců, kteří se přihlásili do více škol. Seznamy přijatých dětí budou dle registračních čísel vyvěšeny ve školách i na jejich webových stránkách na začátku února, cca do 10. 2. Podle novely zákona již rozhodnutí o přijetí není zasíláno adresně. Přibližně třetina škol nebude moci přijmout všechny zájemce. Těm zašle adresná rozhodnutí o nepřijetí. Nepřijatí prvňáci se pak mohou hlásit buď ve spádové škole, nebo jiné škole s volnou kapacitou.

Podle kritérií doporučených městskou částí by měly být ve školách Prahy 6 přednostně přijaty hlavně děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, poté děti s trvalým bydlištěm v Praze 6 a pak děti z jiných obcí nebo městských částí.