Děti opencard mít nemusí

Původně avizovaná změna prokazování nároku na jízdné zdarma pro děti od 6 do 10 let pro cesty městskou hromadnou dopravou po Praze se od února nekoná.

Nadále je možné i u dětí mezi 6 a 10 lety věku prokazovat nárok osobní průkazkou ověřenou jejím vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte. Může to být jak klasická průkazka PID vydávaná Dopravním podnikem, tak opencard s nahranou průkazkou PID, ale i průkazka jakéhokoli dopravce v ČR nebo třeba průkaz sportovního klubu či zájmového kroužku.

Jak platí děti v pražské MHD

Děti od narození do 6 let (do dne předcházejícímu dni 6. narozenin)

● jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu

● nemusí nijak prokazovat věk

● pouze s doprovodem osoby starší 10 let

Děti od 6 do 10 let (do dne předcházejícímu dni 10. narozenin)

● nárok na zvláštní ceny jízdného 0 Kč pouze v Praze

● musí prokázat nárok osobní průkazkou ověřenou jejím vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte

● pokud nemají žádnou průkazku, platí poloviční jednotlivé jízdné

● mimo Prahu vždy platí poloviční jednotlivé jízdné

Děti od 10 do 15 let (do dne předcházejícímu dni 15. narozenin)

● nárok na zvláštní ceny jízdného 0 Kč pouze v Praze

● musí se prokázat opencard s nahranou aplikací o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let za 120 Kč

● pokud nemají opencard s dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let, ale mohou prokázat věk ověřenou průkazkou, platí poloviční jednotlivé jízdné

● pokud nemohou ani prokázat věk, platí plné jízdné

● mimo Prahu platí jízdné vždy