Na Hanspaulce se jednalo o dopravě

V lednu se v Základní škole Hanspaulka konalo monotematické setkání s místními obyvateli na téma doprava.

Kromě vedení radnice v čele se starostkou Marií Kousalíkovou se tohoto setkání účastnili také zástupci Letiště Praha, Magistrátu hl. m. Prahy, TSK, Policie ČR nebo městské policie. Mezi probíranými tématy byla např. připravovaná paralelní dráha Letištěm Praha, dopravní situace v okolí škol, opravy silnic a chodníků či stav dopravního značení.

Diskutovalo se o tom, jak zamezit tranzitní dopravě přes Hanspaulku nebo jak vyřešit provoz před základní školou v Sušické ulici. Své názory na zklidnění dopravy prezentovala i místní občanská sdružení.