O nemocné lípy v Thákurově se vedou spory, park zůstává uzavřen kvůli bezpečnosti

náhled souboruTechnická správa komunikací dostala povolení pokácet dvanáct lip v parku v Thákurově ulici. Lípy jsou ve špatném zdravotním stavu a nebezpečné svému okolí. Změnit vydané rozhodnutí se snaží občanská sdružení u soudu. Park zatím zůstává uzavřen.

„Máme pravomocné soudní rozhodnutí, které nám dovoluje pokácet dvanáct nemocných stromů,“ sdělil Tomáš Mrázek, mluvčí Technické správy komunikací, která stromy v majetku hlavního města spravuje. O povolení pokácet lípy z čtyřřadé aleje v parku požádala Technická správa komunikací již v roce 2008. K výměně lip ji vedou závěry soudně znaleckých posudků, které posuzují zdravotní stav stromů a které označily osmdesát let staré lípy za nemocné a v havarijním stavu.

Odbor dopravy a životního prostředí životního prostředí Prahy 6, který žádost vyřizoval, přistupoval k mimořádně složité problematice obnovy aleje velmi citlivě. Zdravotní stav stromořadí byl posuzován řadou renomovaných odborníků.

Součástí tohoto posuzování bylo i doporučení odborníků, jak stromy ošetřit. Znalci rozdělili dřeviny do více skupin a pro každou skupinu navrhli zajištění nezbytných opatření (ve stupnici od vykácení a zajištění náhradní výsadby, až po provedení zdravotních, odlehčovacích řezů, vč. instalace vazeb v korunách stromů). Na základě závěrů znalců vloni Odbor dopravy a životního prostředí úřadu Prahy 6 povolil pokácet dvanáct stromů, vždy zejména s ohledem na zajištění provozní bezpečnosti lokality. „Podle posudků je u některých stromů kácení jediným možným řešením,“ uvedla vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Prahy 6 Dana Charvátová.

Za všechny tyto dřeviny byla uložena náhradní výsadba v počtu osmnácti lip o minimálním obvodu kmenů 22–25 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Stejným rozhodnutím zároveň nebylo povoleno pokácet dalších osmnáct lip, jak o to požádala Technická správa komunikací, zastupující vlastníka pozemku – Magistrát hl. města Prahy.

Ke kácení nedošlo, protože se proti rozhodnutí odvolalo o.s. Společnost Šárecké údolí. TSK následně požádala o uzavření parku, nechtěla dále riskovat, že ponese odpovědnost za případné škody, které by nemocné stromy mohly napáchat. Mezitím o osudu lip rozhodoval odvolací orgán, odbor ochrany prostředí magistrátu hlavního města. Tento nadřízený správní orgán v odvolacím řízení potvrdil správnost rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu. V odůvodnění rozhodnutí se mimo jiné konstatuje, že „důkazní řízení bylo vedeno mimořádně důsledně, s maximální snahou po zjištění skutečného stavu věci a odůvodnění rozhodnutí je přesvědčivé“.

Rozhodnutí se snaží zvrátit občanská sdružení, která se obrátila na správní soud. Podle nich bylo vydáno v rozporu se zákonem. „Občanská sdružení na rozdíl od nás nemají za správu tohoto místa žádnou zodpovědnost,“ uvedl Tomáš Mrázek za Technickou správu komunikací, která jako správce nemůže riskovat, že by nemocné stromy ohrozily životy nebo majetek lidí.

V lednu se v parku sešlo několik desítek lidí, kteří s kácením nesouhlasí. Dopisem se obrátili na starostku Prahy 6 i primátora hlavního města, ve kterém navrhují, aby si Praha 6 nechala převést park do svého majetku a pečovala o něj.

Podle  posudků je však u některých stromů kácení jediným možným řešením. Řada odborníků doporučuje řešit stav aleje nahrazením vzrostlými stromy. Během posledních let už zde bylo vysazeno dvanáct nových stromů a celý proces by měl postupně směřovat k obnovení aleje.