Oznámení o inventarizaci objektů v Sedlci

Společnost Letiště Praha provede od 11. do 26. 2. inventarizaci objektů, které se nacházejí v katastru Sedlce na území navrženého ochranného hlukového pásma rozšířeného o budoucí paralelní dráhu.

Mezi takové objekty patří například rodinné i bytové domy, školní stavby nebo zdravotnická zařízení. Na těchto objektech provede Letiště Praha výměnu oken a balkónových dveří za protihluková s předepsanými parametry. Cílem je, aby uvnitř těchto staveb byly po vyhlášení ochranného hlukového pásma dodrženy vládou nařízené hlukové limity.

Veškeré práce zajistí pracovníci firmy Sdružení BHM, vybavení pověřovacím dopisem Letiště Praha a viditelně označení vizitkami firmy. Inventarizace bude probíhat pouze z veřejně přístupných míst, bez souhlasu vlastníka nebudou pracovníci inventarizační firmy vstupovat na soukromé pozemky.

Kontaktní osobou odpovědnou za inventarizaci je za Letiště Praha Ing. Jiří Kolařík, tel. 220 111 624.