Parkovací průkazy pro postižené se mění za nové

náhled souboru Parkovací průkazy označující vozidla, která přepravují těžce zdravotně postiženou osobu, a díky kterým lze využívat výhod parkovacích stání pro invalidy, nahradily od ledna průkazy nového formátu. Na výměnu starého průkazu za nový mají postižení celý rok.

 

Nové označení vozidel se týká občanů, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P. V Praze 6 jich jsou zhruba tři tisíce. Stávající označení mohou invalidé ve vozech využívat na území České republiky do ukončení jeho platnosti, nejpozději ale do konce letošního roku. Pokud mají zájem, mohou si již nyní zažádat o nový průkaz předepsaný podle nové vyhlášky. Žádosti vyřizuje odbor sociálních věcí úřadu městské části.Výměna průkazů se nevztahuje na občany se sluchovým postižením.

K vydání nového parkovacího průkazu je žadatel povinen předložit fotografii o rozměrech 35 x 45 mm aktuální podoby. Průkaz musí být nově opatřen i podpisem držitele průkazu. „Pokud si s sebou lidé přinesou fotografii a stávající parkovací průkaz, lze výměnu vyřídit během jedné návštěvy radnice. Osamělým občanům, pro které je obtížné se dostat na úřad, je k dispozici mobilní radnice,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí Jitka Köcherová.Žadatel o vydání nového parkovacího průkazu je zároveň povinen stávající označení odevzdat odboru sociálních věcí.


Vyobrazení přední strany


Vyobrazení zadní strany