Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

V lednu se konala v ZŠ Dědina putovní výstava Někomu život, někomu smrt. Jak se Vám líbila? Pro nejmladší generaci občanů Prahy 6 znamenal konec ledna zásadní životní krok… Radnice spouští novinku v sociální oblasti. Jakou?   

V lednu se konala v ZŠ Dědina putovní výstava Někomu život, někomu smrt. Jak se Vám líbila?

Projekt uspořádat výstavu k 70. výročí operace Anthropoid jsem od počátku považovala za skvělý nápad. To, že byla tato netradiční výstava zahájena právě v naší městské části, je pro nás velkou ctí. Na světě je bohužel stále méně pamětníků, kteří by mohli podat svědectví o této temné historii naší vlasti. Nicméně existuje množství hmatatelných důkazů, tedy dokumentů či fotografií, které svědčí o hrdinských činech našich občanů v těchto dobách a tato putovní výstava se je snaží prezentovat nejširší veřejnosti po celé zemi. Pevně věřím, že se takto zejména mladí lidé seznámí s krutostí nacistické totality, hrdinstvím a odvahou svých předků a že budou hrdí na své dějiny.

Pro nejmladší generaci občanů Prahy 6 znamenal konec ledna zásadní životní krok…

Ano, probíhaly totiž zápisy do prvních ročníků základních škol. Pro všechny děti je vždy tato proměna  opravdu velkou životní zkouškou. Jsme si dobře vědomi, že jsou to právě základní školy, které se stávají to pravou vstupní branou do života našich dětí, a proto se snažíme udržovat vysokou kvalitu škol i jejich učitelů. Jsem ráda, že se naše základní školy pravidelně umísťují na předních místech v nejrůznějších hodnoceních. Chtěla bych ze srdce popřát všem dětem, které po prázdninách nastupují do některé ze škol v Praze 6, aby se jim v našich školách líbilo a aby svým rodičům, ale i učitelům, působily samé radosti.

Radnice spouští novinku v sociální oblasti. Jakou?

Touto novinkou je terénní práce našich sociálních pracovnic. Nově totiž budou samy vyhledávat občany, kteří nejvíce potřebují jejich pomoc. V letošním roce se zaměříme zejména na naše nejstarší spoluobčany, tedy na ty starší 85 let. Víme, že jich v naší městské části žije více než 4 000 a že například vyřizování některých nezbytných záležitostí bývá pro některé z nich opravdu velkým problémem. Rádi bychom jim tímto krokem jejich život usnadnili. Při návštěvách budou naše pracovnice poskytovat například základní i odborné sociální poradenství, případně zprostředkují kontakt s poskytovatelem sociálních služeb nebo pomohou s vyřízením některých dávek.