Budoucí prvňáci si hrají na školu

náhled souboru V soutěži Zlatý erb, která podporuje rozvoj informačních služeb občanům prostřednictvím internetu a dalších elektronických medií získal úřad Prahy 6 již řadu cen. Letos se soutěže neúčastnil, ale ani tak Praha 6 neodešla s prázdnou. Želízkem v ohni se stal patnáctiletý student Martin Zíka z Červeného vrchu. S projektem PragueCamera.net obsadil druhé místo v pražském finále soutěže Junior Erb.

Cílem projektu je vzájemné poznání a propojení předškoláků, vyučujících a rodičů budoucích prvňáčků prostřednictvím společných aktivit. „Společná setkání by měla přispět k plynulému a harmonickému přechodu z předškolního do školního života i k vytvoření pevné vazby k budoucí škole,“ říká o projektu, který funguje již devátým rokem ředitelka školy Jana Matoušová. Snahou učitelů je usnadnit dětem předškolního věku nástup do školy, zmírnit a srovnat eventuální deficity související se zralostí dětí. Přínosem jsou i pro rodiče, kteří zapojením se získají inspiraci i motivaci pro budoucí domácí hry i činnosti, uvidí své děti v práci v kolektivu. Každé setkání, které vedou učitelé I. stupně, je tematicky zaměřeno, některá setkání jsou určena přímo rodičům. Děti se učí hrou: rozvíjejí početní představy, hrají divadlo, pracují s interaktivní tabulí, seznamují se nejen se svou budoucí paní učitelkou, ale i s dalšími učiteli, ke kterým získávají důvěru.

Setkání se konají každou středu odpoledne od konce února do konce května a projekt je zakončen setkáním rodičů s psycholožkou, dr. V. Masákovou. Více informací o projektu a dalších aktivitách školy na www.zscvrch.cz.