Granty podpoří aktivity dětí i seniorů

Zastupitelé na svém únorovém jednání schválili přidělení grantů v celkovém objemu půl milionu korun na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování Zdravá Šestka 2012. 

Celkem na návrh rady a příslušných komisí podpořili 35 projektů částkou do 50 tisíc korun, více získalo jen sdružení Prev-Centrum na preventivní komunitní programy. Granty směřují na podporu školních preventivních programů a na pobyty dětí v přírodě.

Zastupitelé také rozhodli o udělení grantů v oblasti zájmových aktivit v celkovém objemu zhruba jeden a půl milionu korun.

V oblasti volný čas granty směřují zejména na podporu akcí pořádaných při školách, školkách a zájmových organizacích v Praze 6. V oblasti sportu získaly podporu organizace na pořádání sportovních akcí, ale i jednotlivci na sportovní přípravu za účelem reprezentace Prahy 6, granty získali také hendikepovaní sportovci. V programu třetí věk určeném seniorům získaly podporu kurzy, výtvarné dílny i výlety pro seniory. V rámci vzdělávacího programu zastupitelé podpořili například besedy se čtenáři v knihovně nebo přednášky architekta Zdeňka Lukeše v KC Kaštan. Program živá kultura nabídl podporu zejména koncertům a výstavám. Celkem zastupitelé udělili grant 92 žadatelům.