Praha 6 upevnila dobré vztahy s letištěm

náhled souboru V soutěži Zlatý erb, která podporuje rozvoj informačních služeb občanům prostřednictvím internetu a dalších elektronických medií získal úřad Prahy 6 již řadu cen. Letos se soutěže neúčastnil, ale ani tak Praha 6 neodešla s prázdnou. Želízkem v ohni se stal patnáctiletý student Martin Zíka z Červeného vrchu. S projektem PragueCamera.net obsadil druhé místo v pražském finále soutěže Junior Erb.

Dohoda je pokračováním oboustranně prospěšné spolupráce mezi městskou částí a letištěm a jejím úkolem je hlavně přispět k eliminaci negativních dopadů provozu letiště. Za Prahu 6 smlouvu platnou další tři roky podepsala starostka Marie Kousalíková, za Letiště Praha a. s. ředitel a předseda představenstva Jiří Pos. Dohoda navazuje na tu předchozí, podepsanou bývalým starostou Chalupou a jedním z jejích významných aspektů je rozvíjet prostřednictvím vzájemné spolupráce zlepšení životních podmínek pro občany Prahy 6. V rámci programu „Žijeme společně“ se tak letiště zavazuje investovat do ochrany životního prostředí, a to zejména v oblastech nejvíce zasažených provozem letiště – v Ruzyni a Liboci. Podílet se bude na údržbě zeleně a podobně. Dohoda se také snaží zajistit, aby vliv veškerých činností souvisejících s letištěm byl v souladu s předpisy týkajících se ochrany prostředí. Některá opatření se budou provádět i nad rámec zajišťování kontroly čistoty ovzduší, povrchových vod a krajiny, budou se monitorovat zemědělské pozemky v Praze 6 a pozemky v okolí letiště.

V rámci pokračování programu „Dobré sousedství“ letiště přispěje do oblasti kultury a školství. V loňském roce se například hudebně-taneční soubor dětí a mládeže Musica e Danza ze ZŠ Dědina díky podpoře Letiště Praha a.s. v rámci programu Dobré sousedství zúčastnil mezinárodního sborového festivalu World Choir Championships v rakouském Grazu, kde získal ve své kategorii zlatou medaili.

Pokračovat bude také ojedinělý projekt Otevřený svět, v rámci kterého Letiště společně s městskou částí přispívá na dopravu žákům základních škol, kteří absolvují jazykové výměnné pobyty organizované školou.

„Uzavření dohody je pro městskou část úspěchem. Podařilo se vyjednat velmi dobré podmínky spolupráce,“ uvedl místostarosta pro strategický rozvoj René Pekárek, který dohodu za Prahu 6 připravoval.

Praha 6 by měla dostat také mimořádný příspěvek za zátěž způsobenou opravou hlavní dráhy a částečným převedením provozu na dráhu vedlejší, která vede nad hustě osídlenými oblastmi Ruzyně a Bílé Hory.

Generální oprava hlavní dráhy na letišti Praha/Ruzyně (označená RWY 06/24) je rozdělená do tří etap plánovaných v letech 2012, 2013 a 2014. V současné době má Letiště Praha detailně připravenou 1. etapu, která bude realizována v období od 15. května do 8. srpna. Na základě jednání se zástupci městských částí Prahy a Kladenska, které jsou dotčeny při využití vedlejší dráhy, zajistilo letiště provoz tak, aby se v maximální možné míře využívala zkrácená hlavní dráha a omezil se noční provoz.


René Pekárek, místostarosta pro strategický rozvoj Prahy 6, Jiří Pos, ředitel a předseda představenstva Letiště Praha a.s., starostka Prahy 6 Marie Kousalíková, a ředitel divize Letecký provoz a bezpečnost Martin Hlava stáli u podpisu dohody o spolupráci. Foto:Letiště Praha