Radnice Prahy 6 nezapomíná na starší občany, kteří se dožívají životního výročí

náhled souboru V soutěži Zlatý erb, která podporuje rozvoj informačních služeb občanům prostřednictvím internetu a dalších elektronických medií získal úřad Prahy 6 již řadu cen. Letos se soutěže neúčastnil, ale ani tak Praha 6 neodešla s prázdnou. Želízkem v ohni se stal patnáctiletý student Martin Zíka z Červeného vrchu. S projektem PragueCamera.net obsadil druhé místo v pražském finále soutěže Junior Erb.

Jednou měsíčně zvou pracovníci odboru vnitřních věcí městské části do svatební síně na slavnostní setkání občany Prahy 6, kteří se v uvedeném období dožívají 75 a 80 let. A je jich čím dál více. Stárnoucí Praha 6 má stovky aktivních seniorů, kteří rádi přijmou pozvání a gratulaci městské části. V únoru se tak v obřadní síni ve Skleněném paláci sešly dvě stovky jubilantů.

„Oslavenci přicházejí do obřadní síně po celý den po skupinkách, obřad trvá necelou třičtvrtěhodinu. Po uvítání skupiny je jubilantům jednotlivě předáno blahopřání paní starostky Kousalíkové, drobný dárek a květiny,“ popisuje slavnostní obřad Olga Králová, vedoucí odboru vnitřních věci radnice. Po slavnostním přípitku si oslavenci poslechnou několik písní z jejich mládí v provedení kytaristy Martina Vítka. Fotograf každého jubilanta zvěční na památeční fotografii, která dokáže dělat radost ještě dlouho poté. Fotografie jako vzpomínku na slavnostní den zasílá městská část poštou.

Přátelské a neformální setkání je pro jubilanty nejen příležitostí, jak oslavit své narozeniny. Občas se zde setkají po letech spolužáci nebo známí, kteří se léta neviděli. Naopak lidé, často nyní osamělí, dokáží navázat nová přátelství.

Skutečnost, že se slavnostní setkání jubilantům líbí, dokládají i různé telefonické a písemné reakce a vyslovené díky. „Ne každá obec si na své jubilanty vzpomene,“ podotýká Olga Králová.

Mnozí senioři takto s radnicí oslavili několik výročí, jubilejní svatby i narozeniny svých partnerů. Pozvání na oslavu svého jubilea přijala i řada známých osobností z oblasti kultury, sportu a společenského života. V obřadní síni byli například Yvetta Simonová, Zdeněk Mahler, Rudolf Čechura, Květa Fialová, Josef Zíma nebo Eduard Hrubeš. Výročí svatby zde oslavili manželé Konopáskovi.

Senioři kromě slavnostního charakteru setkání velmi oceňují i praktické informace, které jim po obřadu poskytne ředitelka Pečovatelské služby Prahy 6 Jana Soukupová. Dozvídají se základní informace o rozsahu a cenách služeb, které poskytuje pečovatelská služba, získají kontakt na sociální koordinátorky, aby věděli, kam se v případě problému obrátit.

Jubilanti jsou seznámeni s programem Komunitního centra v DPS ve Šlejnické ulici, kde mají senioři Prahy 6 možnost zdarma navštívit různé kulturní akce, přednášky a kurzy. V loňském roce bylo do obřadní síně pozváno téměř 800 občanů dožívajících se 75 let a 920 dožívajících se 80 let. Více než tisícovce starších jubilantů předávají u příležitosti kulatých narozenin blahopřání a praktické dárky pracovníci pečovatelské služby přímo v jejich bydlišti.

V obřadní síni se rovněž uskutečňují i oslavy jubilejních svateb, především zlatých, smaragdových a diamantových svateb. Výjimečně, a to právě letos v únoru, se zde koná kamenná svatba, kdy manželé slaví 65 let společného života. Pro uspořádání obřadu k výročí svatby však je nutné, aby se jubilanti sami předem na radnici přihlásili a předložili k nahlédnutí oddací list. Manželé Lidmila a Evžen Kovářovi oslavili v únoru v obřadní síni ve Skleněném paláci obdivuhodnou kamennou svatbu, 65 let společného života. Během obřadu jim hrál svatební pochod. 


V únoru oslavili spolu s městskou částí diamantovou svatbu manželé Libuše a Jiří Zámečníkovi. Po šedesáti letech si připomenuli slavnostní obřad, který tehdy měli nejprve na národním výboru, potom v kostele u Gotharda. Manželé, kteří se seznámili již na střední škole, celý život prožili v Praze 6 a dodnes ji považují za nejkrásnější pražskou čtvrť. Na Břevnově žijí v jednom domě se synem, vnučkou i pravnučkou. MUDr. Jiří Zahradníček CSc. pracoval 52 let na oddělení onkologie na Bulovce, jeho paní navrhovala oděvy.