Rozhovor s ředitelem Sneo a. s. Václavem Pátkem: Petynka by mohla sloužit celý rok, Kajetánka se otevře na jaře

náhled souboru V soutěži Zlatý erb, která podporuje rozvoj informačních služeb občanům prostřednictvím internetu a dalších elektronických medií získal úřad Prahy 6 již řadu cen. Letos se soutěže neúčastnil, ale ani tak Praha 6 neodešla s prázdnou. Želízkem v ohni se stal patnáctiletý student Martin Zíka z Červeného vrchu. S projektem PragueCamera.net obsadil druhé místo v pražském finále soutěže Junior Erb.

Jednou z činností společnosti Sneo je správa nemovitostí. Jak velký obecní majetek Sneo v současné době spravuje?

Společnost pro městskou část Praha 6 momentálně spravuje 37 bytových domů, 6 domů v podílovém spoluvlastnictví, 36 domů zvláštního určení, tedy mimo jiné dům pro seniory Nová Ořechovka, dům s pečovatelskou službou ve Šlejnické, azylové domy Na Viničce a Na Bateriích, areál Ladronka, Pelléovu vilu a nejnověji zámeček Kajetánka v právě dokončovaném parku. Dále se staráme o 34 základních a mateřských škol, to všechno v majetku městské části. Mimo to spravujeme pro společenství vlastníků více než 1000 bytů v 69 domech. A další přibývají, protože správu děláme dobře, ke spokojenosti bydlících občanů.

Kdy se veřejnost podívá do zrekonstruovaného zámečku Kajetánka?

Pro veřejnost bude otevřen již v dubnu letošního roku. Park bude otevřený široké veřejnosti podle návštěvního řádu, podobně jako ostatní parky. Zámeček bude dle nájemní smlouvy užíván k restauračnímu provozu s venkovní zahrádkou, k pořádání uměleckých vystoupení, společenských akcí, marketingových prezentací a zábavných programů.

Společnost Sneo se stará o obecní bytové domy, některé postupně rekonstruuje. Kde se plánují rekonstrukce pro letošní rok?

Tato otázka musí být položena přímo na radnici, kde se tvoří a schvaluje rozpočet. Pro letošní rok je zatím rozhodnuto o pokračování modernizace bytového fondu v oblasti ulic Patočkova, Nad Kajetánkou a Jílkova. Stávající nájemníci – uživatelé bytů, jsou na dobu probíhající rekonstrukce přestěhováni, a někteří již do nových domovů. Srozumitelně řečeno, dům je pro modernizaci zcela vystěhován.

To na rozdíl od dokončovaného komplexu bytů v ulici Rooseveltova. Zde mají nájemníci sice po dobu výstavby slevu na nájemném, ta však může jen částečně kompenzovat napětí, hluk a prašnost spojené s činností dodavatele.

Jednou z primárních činností společnosti Sneo bylo řídit privatizaci obecních bytů. Jaký je stav prodeje bytů?

SNEO dostalo do vínku úkol obstarat pro městskou část všechny úkony spojené s prodejem bytů, ať se již jednalo o rozhodnutí zastupitelstva v letech 2000 a 2002, nebo o největší počet bytů podle usnesení č. 154 z roku 2003. Dnes je možné konstatovat, že prodej je dokončen, mimo cca 400 bytů, kde nájemníci nesplňovali podmínky oprávněnosti, nebo které byly v minulosti přiděleny například ze sociálních důvodů.

Stav prodejů byl průběžně zveřejňován na webových stránkách Sneo a.s., kde je poslední aktualizace k 16. 12. 2011 dostupná všem občanům.

Sneo se mimo jiné stará i o areál na Petynce. Chystáte letos nějaké novinky?

Provozování areálu koupaliště Na Petynce patří k nejhezčím a zároveň nejnáročnějším úkolům společnosti SNEO. Za osm let, které uplynuly od poslední rekonstrukce v roce 2004, se výrazně změnily nároky návštěvníků koupališť, Petynku nevyjímaje. I z tohoto důvodu připravujeme v současné době koncepci rozvoje areálu tak, aby se v budoucnu přeměnil ve sportovně-společenský areál. Záměrem je prodloužení sezóny a následně přechod na celoroční provoz. Již na konec letošního roku připravujeme dostavbu saunového světa s navazujícími službami.

Mají návštěvníci letos očekávat změny vstupného?

S ohledem na zvýšení DPH a cenový nárůst energií jsme i my museli sáhnout k úpravě cen vstupného. Pravidelní návštěvníci koupaliště jistě registrují nárůst cen o cca 10 korun i novou strukturu ceníku. Ceník služeb pro rok 2012 nově zavádí rodinné vstupné a možnost kondičního plavání za zvýhodněné ceny. Rodiny s dětmi a sportovce tak navýšení cen zasáhne minimálně. Úprava ceníku však není motivovaná honbou za ziskem.

Petynka není jen koupaliště, ale i oblíbené místo pro pořádání různých akcí. Bude tomu tak i letos?

Vedle koupání chceme nabídnout návštěvníkům areálu i řadu kulturně – společenských aktivit s důrazem na kvalitu využívání volného času a životní styl občanů Prahy 6. Již na konci dubna se v areálu koupaliště otevře na jeden týden přírodní ateliér sochání motorovou pilou. Významní autoři z oboru vytvoří díla, která budou částečně vydražená a částečně umístěná v okolí spravovaných objektů. Petynka by tak mohla v budoucnosti sloužit i jako přírodní galerie. Na podzim připravujeme významnou kulturní událost celopražského významu, ale zatím je to tak trochu tajemství. Program letošní sezóny budeme postupně zveřejňovat na www.koupalistepetynka.cz


Zrekonstruovaný zámeček Kajetánka se spolu s parkem na jaře otevře veřejnosti.