Sídliště Petřiny omládne díky drobným úpravám

náhled souboru V soutěži Zlatý erb, která podporuje rozvoj informačních služeb občanům prostřednictvím internetu a dalších elektronických medií získal úřad Prahy 6 již řadu cen. Letos se soutěže neúčastnil, ale ani tak Praha 6 neodešla s prázdnou. Želízkem v ohni se stal patnáctiletý student Martin Zíka z Červeného vrchu. S projektem PragueCamera.net obsadil druhé místo v pražském finále soutěže Junior Erb.

Sídliště na Petřinách patří bezesporu k těm hezčím, a to nejen množstvím zeleně, ale i umístěním a blízkostí obory Hvězda. Přesto se na něm od doby výstavby podepsal zub času.

Městská část se proto rozhodla zahájit jeho postupnou revitalizaci, která nebude zásadním zásahem do prostředí, ale přinese významné oživení a zkrášlení sídliště.

Pracovníci odboru dopravy a životního prostředí dokončili místní šetření v oblasti sídliště, které pracovně rozdělili do devíti bloků. Do diskusí o podobě změn se zapojovali především občané Petřin. S nimi se konzultovaly úpravy zeleně (průklesty stromů a keřů, kácení, nové výsadby), stav a opravy chodníků, přiznání a vydláždění živelných stezek, likvidace neúčelných asfaltových ploch. Řešil se stav dětských hřišť a jejich užívání, stav laviček (na některých místech odstranění laviček, na jiných přidání nových či oprava stávajících), dopravní situace (především problém parkování), oprava či likvidace sušáků na prádlo a klepadel a také likvidace betonových zídek, které již neslouží svému účelu. Na některých místech přibudou odpadkové koše s pytlíky na psí výkaly.

Práce na sídlišti budou prováděny postupně, podle klimatických, organizačních i finančních možností.

S případnými připomínkami či dotazy se lidé mohou obracet telefonicky na sekretariát ODŽP ÚMČ Prahy 6 nebo na emailovou adresu  dcharvat@praha6.cz. 

Z historie sídliště

Sídliště Petřiny patří mezi jedno z prvních větších pražských poválečných sídlišť budovaných na nezastavěných plochách poblíž centra města. Vhodné bioklimatické podmínky plošiny poblíž obory Hvězda toto území pro bytovou zástavbu přímo předurčovaly. Projekt vznikal dlouho a reflektoval změny v názorech na podobu architektury i vývoj stavebních technologií. Sídliště má přehledné urbanistické schéma, které se odvíjelo již od meziválečné regulace.

Návrh užil radiálně okružní schéma, s hlavní osou dnešní ulicí Na Petřinách. Zástavba měla být jedno až dvoupodlažní. Z 1952 pochází studie sídliště od Josefa Kubína, zpracovaná v duchu socialistického realismu; polouzavřenou blokovou zástavbu organizoval kolem hlavní východozápadní osy doplněné ústředním náměstím s výškovou budovou, severojižní osu zakončil vyhlídkovou kavárnou na srázu nad Libocí. Tento plán přepracoval Evžen Benda roku 1959 na míru „jeřábovému urbanismu“, nicméně se držel původní koncepce a zachoval jakési polouzavřené dvory. Hlavní osu sídliště na jedné straně doplnily tři výškové bodové domy, na druhé elegantní Výzkumný ústav makromolekulární chemie od Karla Pragera. Centrálnímu náměstíčku dominuje hotelový dům a obchodní dům.

Generálním projektantem sídliště byl Pražský projektový ústav, hlavním projektantem Vojtěch Mixa. Vzniklo zde 4313 bytů (1857 družstevních) pro 13 200 obyvatel. Občanská vybavenost měla zahrnout vše potřebné (školy, školky, jesle, kulturní dům, restaurace, polikliniku, kino, sportoviště), ne vše se ale realizovalo. Výsledek je poznamenán změnami, vyplývajícími z dlouhé realizace projektu.