Školám přibývají děti, ukázal to zápis do prvních tříd

náhled souboru V soutěži Zlatý erb, která podporuje rozvoj informačních služeb občanům prostřednictvím internetu a dalších elektronických medií získal úřad Prahy 6 již řadu cen. Letos se soutěže neúčastnil, ale ani tak Praha 6 neodešla s prázdnou. Želízkem v ohni se stal patnáctiletý student Martin Zíka z Červeného vrchu. S projektem PragueCamera.net obsadil druhé místo v pražském finále soutěže Junior Erb.

 

V letošním roce se do prvních tříd s aktovkou vypraví více než tisíc dětí. Ve srovnání s obdobím před šesti lety je to o téměř čtyři stovky dětí více. Ředitelé základních škol zřizují další první třídy. Jenom letos budou oproti předpokladům otevřeny čtyři první třídy navíc. Stoupá zároveň počet dětí, které mají trvalé bydliště v Praze 6 a zároveň navštěvují školu v Praze 6. Po letošních zápisech bude v prvních třídách přes 80% prvňáků, kteří bydlí v šesté městské části. „Těší nás zájem rodičů o školy v Praze 6. Rodiče zároveň častěji vyhledávají spádovou školu v místě svého bydliště, což je důkazem toho, že úroveň škol je v prvních třídách na srovnatelné úrovni,“ domnívá se radní pro školství Ondřej Balatka a podotýká, že i školy, které měly  slabší ročníky, otevírají letos dvě první třídy. Oproti loňsku klesá počet dětí, které si o rok odloží školní docházku. 

Rozmístění dětí do prvních tříd napomohla kritéria doporučená radnicí, podle kterých měli ředitelé přijímat děti ze spádového obvodu, jak je zákonnou povinností školy, poté děti z městské části Praha 6 a až poté zájemce z jiných městských částí. Přesto některé základní školy v Praze 6 musely vydávat rozhodnutí o nepřijetí. Tyto děti pak přijala jejich spádová škola.

„Kritéria městské části se dotvářela s řediteli škol společně, při vzrůstajícím počtu dětí musí být. Kritéria jsou nastavena rozumně a logicky, včetně toho, že do školy přijímáme sourozence žáků, které už školu navštěvují,“ říká ředitelka ZŠ Hanspaulka Marie Pojerová s tím, že škola nechce dělat přijímací zkoušky pro první třídy a děti v tomto věku selektovat. „Zklamali jsme hodně rodičů, především z Baby, která je ve spádovém obvodu ZŠ Bílá. Na Babě žijí  rodiny, ze kterých k nám chodili prarodiče i rodiče a jejich děti jsme nemohli přijmout,“ dodává. Podle Pojerové přibývá rodičů, kteří školy navštěvují a pro své dítě pečlivě vybírají nejen podle blízkosti, ale i podle školního vzdělávacího programu i jiných kritérií.

Na Hanspaulce mají nyní obsazeny všechny kmenové třídy a téměř všechny odborné učebny, více prvních tříd by škola prostorově nezvládla.

Větší štěstí měla prostorná ZŠ Bílá, která proti předpokladům mohla otevřít o jednu první třídu navíc. „V příštím školním roce jsme původně plánovali otevřít tři první třídy s celkovým počtem 76 žáků. V takovém případě by se ovšem do prvních tříd dostali pouze žáci z našeho spádového obvodu, které škola musí přijmout, a již bychom  nebyli schopni přijmout ani všechny děti z Prahy 6, které na naší škole mají své sourozence,“ říká ředitelka školy Maja Bihelerová.

O jednu první třídu více, celkem čtyři, otevřela i základní škola Červený Vrch, která je bezbariérová a vytváří příjemné studijní prostředí i pro děti s hendikepem. Nejvíce prvňáčků pak zamíří do ZŠ Emy Destinnové, kde se otevře pět tříd pro celkem 135 dětí.

 

Novinka: dvoujazyčné třídy

Výrazný nárůst počtu prvňáčků zaznamenala základní škola Petřiny-jih. Od září otevře tři klasické třídy a novinkou jsou dvě bilingvní třídy pro děti z rodin, kde se doma mluví také anglicky. Na výuku v těchto třídách přispívá také občanské sdružení založené rodiči žáků. Zvýšený zájem rodičů o školu si ředitelka Milena Koreňová vysvětluje zájmem rodičů o to, co je škola schopna nabídnout. „Škola vyučuje moderně a je otevřená všem, pořádáme ukázkové hodiny, máme velkou nabídku mimoškolních aktivit,“ vypočítává ředitelka.

 

Rezervy ještě jsou

Přestože školám dramaticky přibývají žáci, celková kapacita ještě zdaleka není využita. „Celková maximální kapacita škol by měla být naplněna ve chvíli, kdy podle demografických předpokladů dojde ke kulminaci počtu dětí. Tu očekáváme až za několik let,“ říká radní pro oblast školství Ondřej Balatka.

Rezervy tak má například ZŠ Interbrigády. „Letošní zápisy dětí do prvních tříd jsem vnímal jako příležitost otevřít poprvé v moderní historii školy tři první třídy. Ani populačně silný ročník ale potřebný počet žáků nepřilákal. Naše předpoklady, že zrekonstruovaná škola s omlazeným pedagogickým sborem se sedmi muži učiteli přiláká větší množství zájemců, se nenaplnily. Celkově ale k neustálému nárůstu v počtu žáků dochází,“ říká ředitel školy Petr Karvánek, který se domnívá, že k trendům doby stále patří tlak na výkon dítěte, jeho „garantovaná úspěšnost“ v budoucím studiu, zatímco rodinný typ školy s menším počtem žáků, spokojenost dítěte a jeho klidnější dovednostní i osobnostní růst vyznává menší počet rodičů.