Slovo Marie Kousalíkové pro Šestku

V únoru ve Skleněném paláci proběhla další oslava životních výročí občanů Prahy 6. Jak tuto slavnostní akci vnímáte? MČ Praha 6 připravuje nový systém prázdninového provozu mateřských škol, jaký? MČ Praha 6 podepsala smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Letištěm Praha. Co to pro občany znamená?

 

V únoru ve Skleněném paláci proběhla další oslava životních výročí občanů Prahy 6. Jak tuto slavnostní akci vnímáte?

Prožít pětasedmdesát či dokonce osmdesát let života, to je událost, která se má oslavit. Z toho důvodu se k blahopřáním připojuje také MČ Praha 6.

Jubilanty zveme do svatební místnosti ve Skleněném paláci, kde se jich v únoru sešly dvě stovky. Je pěkné, když se sejdou pamětníci, kteří se mnohdy i znají, jen se třeba dlouhou dobu neviděli. Seniorů je v naší městské části stále více. Důležité je, aby věděli, že se s nimi počítá. Tato setkání jsou dobrou příležitostí, jak to našim nejstarším občanům dokázat. Senioři zde také mohou oslavit jubilejní svatby. Výjimečně, a to právě v únoru, se zde konala kamenná svatba, kdy manželé oslavili úctyhodných 65 let společného života. V tomto čísle Šestky lidé najdou článek s informacemi, jak se k oslavám jubilejních svateb přihlásit.

MČ Praha 6 připravuje nový systém prázdninového provozu mateřských škol, jaký?

Provoz mateřských škol se během letních prázdnin změní. Přes léto bude přerušen a v jednotlivých školkách budou probíhat týdenní prázdninové aktivity. Necháme na školách, jaký program dětem nabídnou. Výhodou této změny je mimo jiné to, že se budou moci přihlásit i starší děti. Týdenní programy budou probíhat formou příměstských táborů a letních školiček, kdy dítě ráno do školky přijde a odpoledne odejde, nebo formou škol v přírodě na celý týden. Programy se nebudou zaměřovat jen na pobyty v přírodě, ale také na tanec, keramiku, sport nebo hudbu.

MČ Praha 6 podepsala smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Letištěm Praha. Co to pro občany znamená?

Smyslem této dohody je hlavně přispět k eliminaci negativních dopadů provozu letiště. Jde tedy o zlepšení životních podmínek pro občany Prahy 6. Letiště se zavazuje investovat do ochrany životního prostředí, a to zejména v oblastech nejvíce zasažených provozem letiště – v Ruzyni a Liboci. Podílet se bude na údržbě zeleně, přispěje také do oblasti kultury a školství. Myslím si, že se nám podařilo vyjednat velmi dobré podmínky.