Sněžení prověřilo brigádníky

náhled souboru V soutěži Zlatý erb, která podporuje rozvoj informačních služeb občanům prostřednictvím internetu a dalších elektronických medií získal úřad Prahy 6 již řadu cen. Letos se soutěže neúčastnil, ale ani tak Praha 6 neodešla s prázdnou. Želízkem v ohni se stal patnáctiletý student Martin Zíka z Červeného vrchu. S projektem PragueCamera.net obsadil druhé místo v pražském finále soutěže Junior Erb.

Oproti loňskému režimu je nástup všech brigádníků k výkonu práce nejpozději do 8.30 hod. Nicméně radnice uvažuje, že v příštím zimním období termín nástupu práce ještě posune – nástup 6–7 hod., ukončení do 10 hod. „Těší nás, že lidé berou brigádu zodpovědně. Těch, co k úklidu nenastoupili, bylo opravdu minimum, za ně nastoupili náhradníci,“ řekl místostarosta pro dopravu a životní prostředí Jan Záruba.

Na mimořádné sněžné dny nenastoupilo v průměru jen cca 17 procent brigádníků.

Horší je to se stavem popelnic s inertním posypem. K dnešnímu dni chybí více jak čtvrtina nádob. S ohledem na velké množství ukradených nádob byla městská část nucena přistoupit k náhradnímu řešení a rozmisťovat posypový materiál volně položený na úsecích, kde došlo ke zcizení nádob.

„Prosíme všechny obyvatele i návštěvníky městské části, aby nezcizovali nádoby s inertním posypem, které byly na území městské části rozmístěny pro potřeby občanů a především za účelem zajištění schůdnosti chodníků brigádníky sněhové pohotovosti,“ upozorňuje koordinátor sněhové pohotovosti Ondřej Matěj Hrubeš.

V průběhu zimního období bylo použito zatím použito 400 t posypového materiálu na úsecích, zařazených do sněhové pohotovosti a cca 80 t na chodnících, které Praha 6 zajišťuje v rámci Smlouvy na údržbu veřejné zeleně. Po skončení zimního období budou opět nádoby s posypovým materiálem i volně loženého hromádky odvezeny.