Sociální granty rozděleny

Zastupitelé schválili rozdělení grantů do sociální oblasti a zdravotnictví. Mezi neziskové organizace působící v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb městská část Praha 6 letos rozdělí jeden milion 170 tisíc korun.

O udělení grantu se ucházelo 38 organizací, které předložily 44 projektů s celkovým finančním požadavkem více než šest a půl milionu korun. Zastupitelé schválili přidělení grantů 29 žadatelům. „Přestože na granty je v letošním rozpočtu městské části o milion korun méně než vloni, snažili jsme se příspěvky rozdělit co nejefektivněji. Aby se peníze dostaly tam, kde jsou opravdu potřeba,“ řekl radní pro sociální oblast Petr Ayeboua.

Mezi příjemce grantu patří Speciální domov mládeže Sedlec, středisko pro nevidomé na Dědině, azylový dům Tří přání, Domov svaté rodiny v Liboci, centrum sociálních služeb v Nebušicích, Domov sv. Karla Boromejského, společnost Hewer poskytující osobní asistenci, hospic Cesta domů a další.

Částku 330 tisíc korun ponechali zastupitelé jako rezervu na podporu aktivit během roku.