Nové doklady si můžete vyřídit každý všední den

Odbor osobních dokladů úřadu městské části informuje, že veškeré zápisy dětí v cestovním pase rodičů pozbývají platnosti k 26. 6. 2012, a to bez ohledu na věk dítěte.

Od tohoto data může dítě vycestovat mimo území ČR pouze s vlastním platným cestovním dokladem. Tím může být jak cestovní pas, tak občanský průkaz, který platí ale pouze v zemích EU. Za vydání občanských průkazů před dovršením 15 let se platí správní poplatek 50 korun a doklad platí na 5 let. Stejně jako cestovní pas, za který se platí poplatek 100 korun. Občanské průkazy i cestovní doklady vydané po završení 15 let mají platnost 10 let.

Lidé, kteří si potřebují zažádat o nové občanské průkazy či cestovní doklady, případně si je vyzvednout, mohou přijít na ÚMČ Praha 6 kromě pondělí a středy také v úterý, čtvrtek a pátek. V pondělí či ve středu pracovnice Odboru evidence osob a osobních dokladů ÚMČ Praha 6 vyřídí i více než 400 různých žádostí. „Doporučujeme občanům, aby ve vlastním zájmu využili i ostatní úřední dny a zkrátili tak dobu strávenou čekáním na úřadě na minimum,“ doporučuje vedoucí odboru Jana Janoutová, s tím že doba pro vyřízení žádosti je v úterý, čtvrtek nebo pátek výrazně kratší.

Úřední doba, kdy si můžete zažádat o nový OP či cestovní doklad:

Pondělí: 8:00–18:00
Úterý: 8:00–12:00, 13:00–14:30
Středa: 8:00–18:00
Čtvrtek: 8:00–12:00, 13:00–14:30
Pátek: 8:00–12:00

Kontaktní telefon: 220 189 809, 220 189 684.