Praha 6 se o své nájemníky postará

náhled souboru V soutěži Zlatý erb, která podporuje rozvoj informačních služeb občanům prostřednictvím internetu a dalších elektronických medií získal úřad Prahy 6 již řadu cen. Letos se soutěže neúčastnil, ale ani tak Praha 6 neodešla s prázdnou. Želízkem v ohni se stal patnáctiletý student Martin Zíka z Červeného vrchu. S projektem PragueCamera.net obsadil druhé místo v pražském finále soutěže Junior Erb.

Městská část Praha 6 se snaží o to, aby kvalita a úroveň života občanů v jejím obvodu byla dobrá a odpovídala současné době – 21. století. V souvislosti s údržbou zeleně bývá nezřídka častována superlativy. Ale nejen péče o veřejná prostranství je prioritou představitelů městské části. V posledních týdnech je mezi představiteli radnice městské části Praha 6 často diskutována otázka kvality nájemního bydlení. Starostka Marie Kousalíková uvádí: „Přála bych si, aby občané naší městské části měli pěkné a důstojné bydlení. Hlavně proto se nyní snažíme o urychlení rekonstrukcí obecních domů v ulicích Patočkova, Jílkova, Kajetánka. Tyto rekonstrukce byly započaty již minulý rok, ale rádi bychom zajistili dostatek finančních prostředků, aby všechny tyto domy mohly být zrekonstruovány ve velice krátké době. Tedy do dvou let, a to včetně nově vybudovaných výtahů.“

„Rádi bychom také našim občanům ukázali, jak pěkně může vypadat bydlení v nově zrekonstruovaných obecních domech,g láká starostka Marie Kousalíková na připravovaný Den otevřených dveří v ulici Patočkova, který by se měl uskutečnit v průběhu dubna. „Účelem akce je ukázat občanům, kteří mají zájem o nájemní bydlení, nové možnosti, zajistit všeobecnou informovanost a v neposlední řadě získat cenné informace pro plánované rekonstrukce, říká Václav Pátek, generální ředitel společnosti SNEO, a.s., která bude mít revitalizaci celé oblasti na starost. V této souvislosti oslovila starostka Marie Kousalíková také obyvatele domů v lokalitě Patočkova – Jílkova – Kajetánka dopisem s anketou, jejímž cílem je získat od nájemců informace, jejichž následování by mělo pomoci zajistit komfort občanů při rekonstrukcích. Lidé se v anketě mohou vyjádřit, zda preferují bydlení v náhradním bytě či penzionu, zda se plánují vrátit do zrekonstruovaných bytů nebo zvažují stěhování nastálo do jiných bytů nabídnutých jim městskou částí. Ale například i k tomu, zda si přejí v domě výtah.


Praha 6 v tempu pokračuje v rekonstrukcích obecních bytů.