Ředitelé škol a školek musí znovu projít konkurzem

Rada městské části vyhlašuje výběrová řízení na funkci ředitelů jedenácti základních a čtrnácti mateřských škol v Praze 6, jejichž je městská část zřizovatelem. Jedná se o většinu škol a školek. Důvodem je novela školského zákona, platná od ledna tohoto roku.

Podle novelizovaného zákona mohou být ředitelé příspěvkových organizací jmenováni do funkce na období šesti let, takže dochází ke změně pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou.

Rada městské části proto po pečlivém zvážení organizační a finanční náročnosti, zejména však možných právních důsledků, rozhodla, že u škol, kde jsou ředitelé a ředitelky ve funkci déle jak šest let, vyhlásí výběrová řízení.

Do konkurzů se mohou přihlásit jak stávající ředitelé škol, tak ostatní zájemci, kteří splní zákonem dané podmínky. Noví nebo staronoví ředitelé pak nastoupí do škol 1. srpna, neboť stávajícím ředitelům jejich „funkční období“ k 31. 7. 2012 končí. Více na úřední desce a praha6.cz