Další nájemníci budou mít možnost koupit obecní byt od Prahy 6

Zastupitelé Prahy 6 schválili na svém dubnovém jednání záměr na prodej vybraných obecních bytů oprávněným nájemcům.

Návrh, který předložila rada městské části, předpokládá v následujících patnácti měsících možnost prodeje až 904 bytů. Ty se nachází ve více než padesáti domech v katastrálních územích Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Sedlec, Střešovice a Veleslavín.

K tomuto kroku přistoupila rada městské části, složená z koalice ODS a ČSSD, v souladu se svým programovým prohlášením, ve kterém si jedním z cílů stanovila revizi objemu bytového fondu potřebného pro splnění úkolů a cílů této městské části.

Dle názoru předkladatelů by si měla Praha 6 ponechat jen takové domy, které jsou vhodné pro realizaci sociálních programů, dále takové, které slouží k naplňování veřejného zájmu a které byly z prodeje vyřazeny. V majetku Prahy 6 tak zůstanou například domy, ve kterých jsou divadla, obřadní síň, zdravotní zařízení.

Vedení městské části chce nabídkou prodeje vyhovět požadavkům nájemníků, kteří doposud neměli možnost si byty v rámci privatizace koupit. Lidé, kteří naopak o koupi bytu nebudou mít zájem, zůstanou dál nájemci obecního bytu. Sami se tak mohou rozhodnout, zda setrvají v nájmu nebo se stanou vlastníky bytu.

K nákupu nabízených bytů budou oprávněni pouze stávající nájemníci za přesně stanovených podmínek v souladu s přijatými zásadami. Cena bytu bude určena posudky znalců v oblasti oceňování nemovitostí, přičemž budou zváženy konkrétní vlastnosti, poloha i kvalita bytů. Nabyvatelům bytu pak městská část nabízí slevu až 40 % z ceny stanovené znalcem. Podle schválených zásad prodeje sleva 35% z kupní ceny zohledňuje skutečnost, že byty jsou prodávány jako obsazené. Další slevu 5% získají budoucí majitelé bytů při rychlém jednání.

Organizaci prodejů má na starosti Sneo a. s. Nájemcům rozešle předběžné informace, posléze i cenové nabídky a zajistí jejich projednání. Prodej bytů pak musí znovu schválit zastupitelstvo Prahy 6.

Prodejem další části bytového fondu by mohlo do obecního rozpočtu přibýt až 1,5 miliardy korun. Peníze budou cíleně využity v souladu s programovými prioritami především v sociální oblasti, do seniorského a sociálního bydlení a do nové léčebny dlouhodobě nemocných.

Prodejem městská část zároveň uspoří na správě a rekonstrukcích obecního majetku.

Na jednání zastupitelů vystoupilo v bouřlivé diskusi k projednávanému záměru několik desítek občanů, další desítky lidí jednání pouze sledovaly. Vystupujícím vadily hlavně předpokládané vysoké ceny bytů, které by se podle nich mohly pohybovat od 30 do 50 tisíc korun za m2. Skutečné ceny ale budou určeny až znalci. Lidé si také stěžovali na to, že možnost privatizace neměli již v předchozích etapách.

Se záměrem prodeje bytů nesouhlasili zastupitelé Strany zelených, kteří označili prodej bytů za nezodpovědný a postup radnice za nekoncepční. Byty, které Praha 6 dosud vlastní, podle nich i tak představují jen minimální zázemí pro akutní i dlouhodobá řešení problémů v oblasti bydlení. Proti záměru vystupovali i komunisté, kteří chtěli materiál před schválením více projednat s občany. Záměr prodeje bytů nakonec podpořili koaliční i nekoaliční zastupitelé, pro hlasovalo 31 zastupitelů, čtyři byli proti.

V případě jakýchkoliv otázek ohledně připravovaného prodeje bytů se obracejte na společnost SNEO, a.s. na uvedených kontaktech:

tel.: 844 144 143

e-mail: info@sneo.cz

Další informace získáte také na www.sneo.cz, kde budou postupně

zveřejňovány a doplňovány nejnovější informace

z oblasti prodeje schválené části bytového fondu.

Kontaktní adresa:

SNEO, a.s., Provozovna Nad Alejí 2, 162 05 Praha 6

Pracovní doba: Po 8–16 hod.

Út 8–16 hod.

St 8–18 hod.

Čt 8–16 hod.

Pá 8–14 hod.