Jubilanti oslavili 100 a 101 let

náhled souboru Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

Věra Tvrdíková a Jan Novák oslavili 100 let, paní Marie Velingerová se dožila 101 let. Všichni jubilanti jsou v úžasné psychické kondici a své okolí překvapují obdivuhodnou pamětí, spojuje je i záliba ve čtení.

101 letá Marie Velingerová žije přes deset let v DPS v Praze 6. K narozeninám jí popřála starostka Marie Kousalíková. „Její cesta životem byla mnohdy trnitá. Z paní Velingerové se možná i proto stala vyzrálá a silná osobnost, která je příkladem pro své přátele,“ prozradila starostka Kousalíková, která jubilantce popřála pevné zdraví. Do pozdního stáří byla paní Velingerová zaměstnancem Pražského hradu jako vedoucí galerie, protože mimo jiné jako jedna z mála ovládala několik cizích jazyků.

Úžasných 100 let oslavila v dubnu v domě pro seniory Elišky Purkyňové i paní Věra Tvrdíková. Vitální dáma stále ráda čte a luští křížovky. Navštěvovat ji chodí šest vnoučat a pravnoučat. Její život je spjat s Prahou 6, až do 80 let pracovala v hotelu International. Svoji kondici po celý život udržovala cvičením v Sokole.

100 let se v dubnu dožil v LDN v Chitussiho ulici také pan Jan Novák. Přestože je v léčebně teprve dva měsíce, pobyt si velmi pochvaluje, zejména ochotné sestry. „Znovu mě tu naučili chodit,“ svěřil se pan Novák místostarostovi pro sociální oblast Petru Ayebouovi, který přišel s gratulací. Díky výtečné paměti může pan Novák vzpomínat také na svůj pestrý život, kdy 40 let pracoval na Pražském hradě a zažil šest prezidentů.


Stoletá dáma Věra Tvrdíková s ředitelkou domova seniorů Evou Kalhousovou.


Jan Novák oslavil 100 let.