Letiště opravuje hlavní dráhu, létat se bude přes Prahu 6

náhled souboru Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

Oprava je rozdělená do tří etap plánovaných v letech 2012, 2013 a 2014. V současné době má Letiště Praha detailně připravenou 1. etapu, která bude realizována v období od 15. května do 8. srpna 2012. Na podrobnosti jsme se zeptali Jiřího Pose, ředitele Letiště Praha.

Jak velkého úseku hlavní dráhy RWY 06/24 se letos dotkne rekonstrukce?

Hlavní dráha na Letišti Praha je dlouhá 3 715 metrů. Letos bude zahájena generální oprava 900 metrů dlouhého úseku na západním konci. Od 15. do 30. května bude zároveň provedena údržba zbývajících 2 815 metrů dráhy. Od 30. května do 8. srpna 2012 pak bude hlavní dráha k dispozici ve zkrácené délce 2 500 metrů.

Není možné s rozsáhlejší opravou počkat až po stavbě plánované paralelní dráhy a prozatím pokračovat pouze v pravidelných údržbách?

Hlavní dráha je v provozu od roku 1963, tedy 49 let. Její stav je takový, že pravidelné jarní a podzimní údržby a opravy už nestačí. Proto generální opravu současné hlavní dráhy RWY 06/24 déle odkládat nelze. Chápeme, že pro obyvatele Prahy toto není příjemná zpráva, neboť je v tomto období potřeba používat vedlejší dráhu RWY 13/31, kterou se v běžném provozu snažíme z hlukových důvodů využívat co nejméně. Nicméně je nutno zdůraznit, že Letiště Praha i v tomto období zajistilo provoz tak, aby se v maximální možné míře využívala zkrácená hlavní dráha.

Budou v případě nepříznivých meteorologických podmínek, či z jiných důvodů, přes naši městskou část přistávat nebo vzlétat letadla i v době mezi 23. a 6. hodinou ranní?

Generální oprava je na letošní rok rozdělena do dvou fází. Během první fáze generální opravy v době od 15. 5. do 30. 5. 2012 bude celé letiště uzavřeno od půlnoci do pěti hodin ráno v souladu s dohodou s dotčenými městskými částmi Prahy. Během druhé fáze, která je plánovaná od 30. 5. do 8. 8. 2012, bude letecký provoz na vedlejší dráze, jejíž letové tratě směřují nad Prahu, na noc přerušen následovně: v nočních hodinách od 23.00 do 6.00 bude vedlejší dráha RWY 13/31 uzavřena pro přistání a v době od 24.00 do 06.00 hodin také pro vzlety.

Můžete tedy upřesnit, kolik vzletů a přistání bude přes den uskutečněno na opravované hlavní dráze a kolik bude vedeno přes Prahu 6, tedy ve směru přes oblast Bílé hory?

Odhadnout přesně počet vzletů z hlavní dráhy je velmi obtížné, protože to závisí na mnoha vnějších okolnostech, z nichž nejvýznamnější jsou směr a rychlost větru a možnosti pilotů akceptovat kratší dráhu. Přes tato omezení odhadujeme, že až 75 % odletů se uskuteční z hlavní dráhy. Co se týká provozu přes Řepy, tak podle údajů z minulých let odhadujeme, že po dobu 3 měsíců první etapy generální opravy hlavní dráhy se přes dotčené části Prahy 6 uskuteční kolem osmnácti a půl tisíce přeletů.

Občany naší městské části zajímá, proč se s opravou nezačalo dříve, aby byla ukončena ještě před létem.

Generální opravu není možné naplánovat na dobu, kdy je velká pravděpodobnost méně příznivých meteorologických podmínek. Jarní počasí od března do dubna je typické výskytem mlh. Opravovaná hlavní dráha je v současnosti jediná dráha na letišti Praha/Ruzyně, která je vybavená pro provoz za nízkých dohledností (nižší než 550 metrů). Proto by v době opravy výskyt mlhy znamenal zastavení provozu letiště, který si Česká republika nemůže dovolit. Nevhodné počasí by ve svém důsledku znamenalo prodloužení prací až o několik týdnů.

Je termín generální opravy fixní, nebo se může stát, že skončíte s pracemi dříve?

Harmonogram prací je stanoven tak, že veškeré práce budou hotovy do 8. srpna. Nerad bych populisticky sliboval nějaký dřívější termín.

Kam mohou občané směřovat dotazy týkající se opravy dráhy a kde najdou aktuální informace?

Přehledné informace najdou zájemci na webových stránkách letiště v sekci s názvem Generální oprava. Podrobnější dotazy mohou směřovat na e-mail komunikace@prg.aero.


Na ruzyňském letišti se v dubnu mimo jiné převedlo letadlo společnosti Holidays Czech Airlines, které má svoji vizuální podobou prezentovat pražské letiště na mezinárodních letištích. Airbus 320 má na trupu umístěn nápis Prague loves you a pro letošní rok i grafický symbol připomínající 75. výročí od zahájení provozu na letišti Praha/Ruzyně.