Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Začátkem května se slavnostně otevřely zrekonstruované břevnovské zahrady, na co se mohou návštěvníci těšit? Josef Masopust je od roku 2003 Čestným občanem Prahy 6. Nyní tu bude stát i jeho socha, kterou daruje Klub přátel Josefa Masopusta... V květnu Praha 6 pořádá pro své aktivní seniory olympijský den. Kdo může soutěžit?

Začátkem května se slavnostně otevřely zrekonstruované břevnovské zahrady, na co se mohou návštěvníci těšit?

Průběžná rekonstrukce probíhala od roku 1990. Nyní konečně došlo i na podstatnou část areálu zahrady. Bylo opraveno celkem 600 metrů ohradních zdí klášterní zahrady, 700 metrů terasových zdí, byly obnoveny cesty a plochy kolem oranžerie a venkovní kamenné schody v lese. Barokní oranžerie byla opětovně postavena podle vzoru jejího stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Byly zde vysazeny více než tři stovky nových ovocných stromů. Dle mého názoru se podařilo splnit cíl projektu – konzervovat vzhled zahrady tak, aby se co nejvíce podobal původní koncepci a členění z 18. století, a zároveň sloužil široké veřejnosti jako odpočinková zóna, oddělená od hluku okolního města.

Josef Masopust je od roku 2003 Čestným občanem Prahy 6. Nyní tu bude stát i jeho socha, kterou daruje Klub přátel Josefa Masopusta...

Socha je autorským dílem sochaře Josefa Nálepy. Je odlita z bronzu v podobě běžícího fotbalisty žonglujícího s míčem, v mírně nadživotní velikosti. Bude umístěna v ulici Na Julisce. Kolem sochy budou v dlažbě zapuštěny otisky nohou dalších úspěšných fotbalistů.

Slavnostní odhalení sochy proběhne poslední květnový den v 15 hod. v zrekonstruovaném parku. Tomuto aktu bude přítomno několik významných osobností, včetně současných i bývalých fotbalových reprezentantů v čele s Pavlem Nedvědem a samozřejmě i samotným Josefem Masopustem.

V květnu Praha 6 pořádá pro své aktivní seniory olympijský den. Kdo může soutěžit?

Pro naše aktivní seniory jsme připravili speciální překvapení k příležitosti letní olympiády. Koná se na stadionu na Kotlářce 26. května. Závodit se bude v kategoriích 55–65 let a 66+, zvlášť muži a ženy. Celý den doplní doprovodný program, ve kterém si mohou zúčastnění vyzkoušet základy golfu, zumbu pro seniory či využít rady ze zdravotní poradny. Soutěžící budou mimo jiné motivování i pěknými cenami. První cena je velmi atraktivní, přijďte! Věřím ale, že všem půjde především o dodržení olympijského hesla ,,Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.