Tunely metra vedou už do Motola

náhled souboru Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

Závěr ražby s velkým potěšením sledovala spolu se zástupci hlavního města a dodavatele stavby i starostka Marie Kousalíková, která připomenula význam spojení mezi Prahou 6 a Motolem. „Dětská nemocnice Motol je spádovou pro občany Prahy 6, kteří zlepšení dopravního spojení uvítají,“ uvedla.

Tunel ražený do Motola je dlouhý 750 metrů a na rozdíl od tunelů vedoucích směrem do Dejvic byl ražen klasickou metodou NRTM za pomoci bagrů a trhavin, nikoli štítem. Na Vypichu tunel končí v montážní šachtě vytvořené pro razicí štíty, které pracují v opačném směru.

Proražení úseku v hloubce zhruba 15 metrů mezi Motolem a Vypichem trvalo téměř rok. Podle mluvčího společnosti Hochtief CZ Michala Taliána byla rychlost ražby přibližně 2,5 metru za den. Součástí nově vzniklého tunelu je i 400 metrů dlouhá část pro otáčení vagonů metra. Nyní začnou práce na samotné stanici. Hloubená stanice Motol bude osvětlena denním světlem a počítá se s přímým vstupem do nemocničního areálu.

Razicí štíty pojmenované Tonda a Adéla, které razí tunely od Vypichu směrem do Dejvic, mají hotové tunelovací práce mezi Vypichem a budoucí stanicí Veleslavín. Štít Adéla nyní razí tunel směrem do stanice Červený vrch, štít Tonda do stanice dorazil v dubnu.

Do konce tohoto roku by mohly být vyraženy tunely pro celé prodloužení. Pak by měla nastat montáž obložení, kolejí a technologických prvků stavby. Prodloužení trasy metra A, které Prahu vyjde zhruba na 19 miliard korun, by mělo být dokončeno v roce 2014. Úsek prodloužené trasy metra bude měřit 6 134 m a budou na něm čtyři stanice – Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. Všechny stanice budou bezbariérové.

Dosud nedořešenou záležitostí je zajištění místa pro obracení autobusů příměstské dopravy a MHD a dočasného záchytného parkoviště včetně jeho kapacity. „Městská část zcela jednoznačně prosazuje vymístění autobusů příměstské dopravy z Vítězného náměstí a jeho okolí,“ říká místostarosta pro strategický rozvoj městské části René Pekárek.