Učebna pomáhá prevenci

náhled souboru Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

„Vítám otevření učebny, která pomůže informovat naše občany, zejména děti a seniory, kteří patří mezi tu nejohroženější skupinu. Je důležité vědět, jak se zachovat, když dojde k mimořádné situaci,“ řekla starostka Kousalíková, než slavnostně přestřihla pásku učebny prevence, která bude sloužit například dětem z mnoha škol a školek z Prahy 6. Sloužit bude také samotným členům jednotek integrovaného záchranného systému, tedy hasičům nebo policii.

Učebna je součástí projektu Centra bezpečnosti, které bude také dokumentovat mimořádné události a krizové situace, zaznamenávat příčiny jejich vzniku a zároveň vytvářet poučení, jak předcházet poškození zdraví a škodám na majetku. Centrum bezpečnosti má zároveň má občany motivovat k tomu, aby více dbali na vlastní bezpečnost a ochranu majetku.

Na vybudování učebny poskytla městská část 50 tisíc korun, 135 tisíc korun zaplatil magistrát. Učebna byla vybavena nábytkem, projektorem s plátnem a počítačovou technikou. Starostka Kousalíková předala veliteli hasičské stanice Miroslavu Beňovi jako dárek k otevření učebny novou tiskárnu, která stanici dosud chyběla.

Hasiči si v nové učebně převzali tiskárnu, dárek od Prahy 6.