V Praze 6 klesá kriminalita

V Praze 6 je bezpečněji. V loňském roce zde oproti roku předchozímu ubylo krádeží aut, snížil se počet vykradených vozů, ubylo vloupání do bytů. Poklesl počet loupeží i násilných trestných činů. Lidé také více dbají na pořádek.

Tyto skutečnosti vyplývají z výsledné zprávy o činnosti policie i městských strážníků v Praze 6 za uplynulý rok 2011. Zprávu v dubnu na svém jednání schválili zastupitelé.

Zprávu o činnosti Policie ČR přednesl ředitel obvodního ředitelství pro Prahu I, kam městská část patří, Karel Prommer. V rámci obvodu byla městská část druhou nejnižší v nápadu trestné činnosti. Z celkových 4165 skutků jich bylo objasněno 21,4%. K nejvýraznějšímu snížení kriminality došlo u majetkových trestných činů, což jsou krádeže a vloupání, zejména pak u krádeží z aut.

Trend úspěšného snižování nápadu trestné činnosti v posledních letech pokračuje i přesto, že ubývá policistů. Na místních odděleních podle tabulkových míst chybí 15 policistů, občané by však tento deficit pocítit neměli.

Zprávu za městskou policii v Praze 6 přednesl ředitel Zdeněk Kovanda. Také strážníci řešili oproti roku 2010 o 621 přestupků proti veřejnému pořádku méně. „Snížení je dáno jak zvýšenou disciplínou občanů, tak dobrou prací strážníků v terénu,“ říká ředitel Kovanda.

Naopak v Praze 6 narostl počet přestupků v dopravě, mezi nejčastější přestupky řidičů patří stání na zákazu zastavení, stání na chodníku, ale i rychlá jízda. Na nárůstu se podílejí ale i samotní chodci. Za alarmující městská policie považuje fakt, že strážníci vloni nachytali dvakrát více mladistvých pod vlivem alkoholu.

Také městská policie se potýká s nedostatkem personálu, chybí deset strážníků. Podle ředitele Kovandy se to však neprojeví v počtech okrskářů v ulicích a při hlídkách.