V Thákurově již rostou nové lípy

náhled souboru Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

Z parku zmizely pásky a cedule zabraňující vstupu a park se tak opět zhruba po roce otevřel veřejnosti.

Stromy mají obvod kmene 25 cm a nahradily nemocné lípy, které byly pokáceny minulý měsíc. Podle posudků byl stav osmdesát let starých lip kritický. Během kácení se pak podle Mrázka potvrdilo, že stromy byly uvnitř duté, vyhnilé a některé jen zázrakem držely při sobě. V rámci akce pak TSK na základě rozhodnutí odboru dopravy a životního prostředí vysadila ještě 6 kusů stejných lip stříbrných v ulici Nikoly Tesly. Nad povinnost stanovenou úřadem Prahy 6 jako náhradní výsadbu došlo k vysazení ještě dalších šesti lip v parku I. Ghándiové při Národní technické knihovně v Dejvicích.