Do parku a zámečku se po letech vrátil život

náhled souboru Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

Zarostlá džungle společně s rozpadlým zámečkem byla poslední roky ostudou celé lokality a majitelé péči o ni zanedbávali. Po dvouleté rekonstrukci se nyní proměnila v anglický park s labyrintem cest, zrekonstruovaným jezírkem a altánkem pro odpočinek. Místní lidé navíc získali pěší propojení mezi ulicemi Radimova a Na Petynce, po kterém dlouho volali.

Proměnu parku si pochvalují zejména starousedlíci. „Když jsem byla mladší, tak jsem do parku chodila. Po revoluci se to změnilo, všude nepořádek, v ruině se scházeli bezdomovci, byla to ostuda. Jsem ráda, že je to tu opět krásné,“ říká paní Libuše Kolomazníková, jedna z místních obyvatelek. Navíc oceňuje, že může do parku s pejskem, i když musí ten být na vodítku.

Studenti z nedalekých kolejí už nyní využívají klidný park k učení na zkoušky.

Park je pro veřejnost otevřen od 6 hodin do půlnoci, poté se jeho brány uzavřou. Přes noc zůstane veřejnosti nepřístupný a otevře se opět ráno. Zakázáno je také vstupovat do vodní nádrže, kterou protéká potok Brusnice.

Bývalý zámeček Kajetánka, opravený pod dohledem památkářů do své historické podoby z 18. století, lidem nabízí možnost občerstvení v kavárně. Městská část zde výhledově počítá s pořádáním společenských a kulturních akcí.

V době, kdy byl zámeček na počátku minulého století majetkem bývalého starosty Kolátora, byl park ozvláštněn sochami Vojtěcha Suchardy. I nyní by mohly park zdobit sochy. Městská část jedná s Galerií hlavního města o zapůjčení sochařských děl.

Usedlost i celý park na své náklady obnovila soukromá společnost, která byla jejich vlastníkem a v lokalitě postavila soubor obytných domů. Po rekonstrukci byl park i se zámečkem převeden do majetku Prahy 6 výměnou za pro městskou část nevyužitelné pozemky v této lokalitě.

Z historie usedlosti

Na místě dnešního areálu zámečku Kajetánka se nacházela vinice ve vlastnictví benediktinek z Pražského hradu. Vinice byla později změněna na zahrady a roku 1628 jednu z nich koupila hraběnka z Martinic. Její syn Bernard Ignác Martinic v ní nechal vystavět v roce 1665 kapli Panny Marie, jejíž správu svěřil řádu Kajetánů, kterému současně věnoval celou usedlost zahrnující ovocné sady, vinice, zmíněnou kapli, obytný dům a dvě menší kapličky.

Kajetáni zde založili menší klášter, který byl zrušen za vlády Josefa II v roce 1783. Následně koupil usedlost Kajetánka zemský podkomoří Jan hrabě z Hennetu a přestavěl ji na menší zámeček.

Později přešla usedlost do majetku Kouniců, kteří zde zřídili anglický park. Kajetánka poté střídala často majitele a od roku 1878 zde byla továrna vyrábějící voskovaná plátna, výletní restaurace i obytný dům. Ve 30. letech minulého století patřila tehdejšímu místnímu starostovi Janu Kolátorovi. V roce 1948 byla nemovitost vyvlastněna. Před rokem 1989 byl objekt využíván jako Obvodní dům pionýrů a mládeže. V 90. letech se Kajetánka ve špatném stavu vrátila rodině Kolátorů. V roce 2009 zahájil nový majitel, společnost Bozner, celkovou obnovu usedlosti i parku.


Kolem roku 1920 sloužil zámeček jako hostinec.