Do školek v září opět nastoupí víc dětí

náhled souboru Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

Praha 6 včas zareagovala na demografický nárůst počtu dětí, současná kapacita mateřských škol je téměř 2800 míst. Od roku 2001 došlo ke zvýšení kapacity o 50 % a oproti roku 2008 o více než čtvrtinu. „Pro nadcházející školní rok má Praha 6 k dispozici ve svých mateřských školách 816 míst, což je proti předchozím letům další nárůst,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka.

Z výsledků zápisů do mateřských škol vyplývá, že kromě všech předškoláků, které jsou ředitelé školek povinni přijmout dle školského zákona, bylo nepřijatých dětí starších tří let v celé Praze 6 pouze 27. „Tyto děti budou umístěny v rámci dodatečného zápisu na konci prázdnin,“ ujišťuje Balatka. Nová místa vzniknou v MŠ Na Okraji přebudováním školnického bytu i navýšením kapacity stávajících školek, například MŠ Parléřova.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do školky obdrželo celkem 379 rodičů z Prahy 6. Jednalo se vždy o děti, kterým do 31. 8. tohoto roku nejsou tři roky, nebo které se přihlásily pouze k dopolednímu pobytu ve školce. „Podle stanovených kritérií pro přijetí mají přednost děti, které před nástupem do školky dovršily třetí rok,“ upozorňuje Balatka s tím, že v případě uvolnění kapacity jsou místa ve školkách průběžně doplňována.


Ve školkách bude od září dovádět víc dětí než letos.