Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

náhled souboru Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

Po dvaceti letech provozu jeden ze dvou objektů Domova, v Ulrychově na Petřinách, nutně potřeboval generální rekonstrukci. Nedostačoval požadavkům současných standardů kvality poskytování sociální služby. Neměl bezbariérový přístup, odpovídající stravovací provoz ani hygienické zázemí. Navíc bylo třeba nahradit dvoutraktový objekt s průchozími ložnicemi novou úpravou, která by respektovala soukromí klientů.

Od ledna se započalo s rekonstrukcí. Nejprve to byly především bourací práce v interiéru budovy, aby dispozičně odpovídala záměrům rekonstrukce. Následovala sanace statických poruch konstrukcí a zemní práce na severní a jižní straně objektu.

„Jsme si vědomi, že ruch na stavbě není příjemný. Doufáme, že se dílo v letošním roce podaří dokončit, aby se naši klienti mohli na počátku příštího roku nastěhovat. Domov by měl také sloužit i pro další uživatele sociálních služeb,“ říká ředitel domova Tomáš Biňovec.

Pokud se shromáždí dostatek prostředků na vybavení, plánuje vedení domova vytvořit i nový stravovací provoz, který budou moci využívat i občané z místní lokality na Petřinách.

Díky rekonstrukci se rozšíří lůžková kapacita objektu na celkových čtyřicet klientů, provoz rehabilitace a výtvarných i muzikoterapeutických dílen. „Plánujeme oslovit také aktivní seniory, kteří by chtěli jako dobrovolníci pracovat v dílnách nebo v ostatních sociálních kontaktech s klienty,“ říká ředitel Biňovský.

Domov svaté rodiny pravidelně dlouhodobě podporuje i Praha 6. Nyní, během celkové rekonstrukce objektu na Petřinách, poskytla jeho obyvatelům dočasné náhradní ubytování v obecních bytech a rovněž v Domě s pečovatelskou službou v Liboci. Každoročně navíc poskytuje Domovu finanční příspěvek v rámci grantů, přispívá i výtěžky z nejrůznějších charitativních akcí.

Dny dárců

Domov svaté rodiny uspořádal v květnu Dny dárců a přátel Domova. Veřejnost si mohla prohlédnout terapeutické dílny, zahradu a vnitřní prostory Domova v Liboci, ve kterém žije 72 klientů Domova.

Večer věnovaný dárcům a přátelům domova se konal také v Písecké bráně. Bez nároku na honorář vystoupil taneční soubor Trn v Oku se slavným charlestonem, zazpívala Petra Černocká. V dražbě fotografií J. Lhotského jen velmi málo fotografií zůstalo bez majitele. Výtěžek z dražby půjde na vybavení gastroprovozu Domova na Petřinách.

Dárci, kteří jsou ochotni přispět na vybavení domova (nábytek pro klienty, židle do jídelny, gastro provoz), mohou tak učinit na darovací účet Domova: 10006-242242061/0100. „Za každý dar jsme vděční,“ říká Biňovec.