Obecní nájem je vyšší, radnice ale poskytla slevy

Radní Prahy 6 v dubnu 2012 rozhodli o zvýšení nájmů v obecních bytech od letošního září. Zároveň rozhodli o poskytnutí slevy na nájemném do konce roku. Na podrobnosti jsme se zeptali místostarosty JUDr. Štěpána Stupčuka, do jehož gesce patří správa domovního bytového fondu.

Jaké nájemné tedy lidé v obecních bytech zaplatí?

Nájemné v obecních bytech je stanoveno na hranici možného zvýšení dle zákona (nejvýše 147 korun za metr čtvereční). Zároveň byla každému nájemci poskytnuta městskou částí sleva v takové výši, aby se skutečná celková výše placeného nájmu nezměnila do konce roku 2012. Odmítáme plošné zvyšování nájemného, tedy postup, který uplatňují některá města a městské části. Od posledního navýšení nájmu v roce 2009 až do konce letošního roku tak nájemné zůstane stále stejné.

Jak tomu bude od 1. ledna 2013, kdy sleva přestane platit?

Do letošního podzimu budou obecní byty znalecky posouzeny a nájemné v nich od 1. 1. 2013 bude stanoveno dle kvality bytu a jeho polohy, tak aby odpovídalo nájemnému v místě a čase obvyklém. O konkrétní výši takto stanoveného nájemného budou nájemníci informováni s dostatečným předstihem. Předpokládám, že nejpozději v podzimních měsících letošního roku. Významnou změnou je i to, že nájemníci od 1. 1. 2013 budou mít možnost – v případě pochybností o správné výši jimi hrazeného nájemného – obracet se na soud, aby určil jeho spravedlivou výši, která odpovídá nájemnému v čase a místě obvyklém.

Jakou tedy čekáte výši nájmů po posouzení bytů pro období po roce 2012?

Předpokládám, že v důsledku tohoto postupu lze v řadě případů očekávat i pokles nájemného u některých bytů, tedy pod současný průměr 95 korun za metr čtvereční. U některých bytů může být současná výše nájemného zachována, u těch nejkvalitnějších bytů může dojít ke zvýšení až na 147 korun za m2. Přes tuto částku ale nájmy nepůjdou.

Jak budete řešit případy, kdy nájemce prokazatelně a z objektivních důvodů nové nájemné nedokáže platit?

Obecný postup pro stanovení nájemného, o němž jsem právě hovořil neřeší stanovení nájemného v sociálních bytech. Zde budeme postupovat odlišně, tak abychom byli schopni zohlednit individuální situaci každého nájemce sociálního bytu. V současné době připravujeme návrh postupu, jak stanovovat nájemné v sociálních bytech. Stále také nabízíme seniorům z Prahy 6 možnost výměny většího bytu za menší, s nižším nájemným, a to i těm, kteří bydlí v domech soukromých vlastníků. Senioři, kteří mají o tuto výměnu zájem a splňují stanovené podmínky, se pak mohou hlásit na radnici, a to až do konce letošního září. V majetku Prahy 6 zůstane také nejméně 600 bytů, které budou plnit funkci sociálního bytového fondu.