Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

náhled souboru Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

V současné době se připravuje nový metropolitní územní plán Prahy. Do té doby než bude hotov, rozhoduje zastupitelstvo hlavní města o celoměstsky významných změnách v současném plánu.

Pražští zastupitelé v dubnu schválili, že u portálu Strahovského tunelu může být postaveno multifunkční operační středisko dispečinku TSK. Územní plán počítal s tím, že místo nad stávajícími podzemními garážemi bude zatravněno. Nyní tam může vyrůst dvoupatrový objekt, ve kterém bude multifunkční operační středisko s dopravní ústřednou, centrem krizového řízení, budou se zde shromažďovat data z kamerového systému. Protože bude dům ve svahu, neměl by opticky rušit okolí, naopak by měl splynout s okolními domy. Obklopovat by jej měl veřejně přístupný parčík s lavičkami.

Praha 6 náhradou za změnu v územním plánu hodlá prosadit zazelenění křižovatky Malovanka. Městská část již zahájila zpracování dokumentace pro územní řízení i posuzování dle požadavků Státního fondu životního prostředí. Pokrytí křižovatky zelení by mělo být částečně financováno z dotačního programu tohoto fondu, o zbytek by se měly podělit obecní instituce. Zelená Malovanka by měla přijít na 100 milionů korun.

Další změna územního plánu umožňuje bytovou výstavbu v lokalitě bývalého Strnadova zahradnictví ve Veleslavíně. Výhledově by zde měl vzniknout obytný komplex s centrálním náměstím a parkem. Oproti původním návrhům zastupitelé výrazně snížili kód míry využití území na stupeň C. Charakter zástavby by tak měl odpovídat spíše činžovním vilám.

Poslední souhlas dali zastupitelé změně, která povede k dobudování mimoúrovňové křižovatky Lipská Aviatická.

Zastupitelstvo hlavního města naopak pozastavilo projednávání změny, která se týkala pozemků podél Kamýcké ulice v Sedlci. K této změně se již dříve vyjadřovala radnice Prahy 6, která požadovala snížit hustotu zástavby i zajistit občanskou vybavenost v lokalitě.

Vznikne metropolitní plán

Pražští radní v květnu souhlasili s ukončením prací na doposud připravovaném územním plánu, který se chystal od roku 2007. Současně schválili zahájení prací na novém Metropolitním plánu. Během let se ukázaly slabiny dosavadního přístupu k územnímu plánování. Metropolitní plán by měl být jednodušší, přehledný a pouze určí jednoduché základní funkční využití území města vymezením zastavěného a nezastavěného, zastavitelného a nezastavitelného území. Návrh ještě musí schválit zastupitelé.


Více o projektu Zelená Malovanka na webu www.malovanka.eu.


Multifunkční středisko by mělo stát nad portálem Strahovského tunelu.