Studenti se budou učit v zelené učebně

náhled souboru Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

Původně nevyužívanou plochu v zahradě gymnázia přetvořil bývalý student školy Pavel Škopek, nyní student zahradní a krajinné architektury na České zemědělské univerzitě společně s žáky letošních maturitních ročníků.

Zelená učebna bude sloužit k praktické výuce témat obecné a systematické botaniky. Každá rostlina je opatřena štítky s popiskem a názvem. „Byliny a keře budou sloužit jako živé ukázky, popřípadě jako zdroje nativních preparátů pro mikroskopii,“ říká autor návrhu. K zahradě studenti seminářů biologie vytvořili jako studijní pomůcku výukovou knihu plnou referátů a pracovních listů, které jsou jakýmsi studijním průvodcem zahradou.

“Zelenou učebnu by měli využívat i studenti jiných předmětů, například cizích jazyků. Zahrada by měla sloužit jako místo pro setkávání a výuku pod širým nebem,” říká ředitel Gymnázia Nad Alejí Jiří Benda.

Zahradu slavnostně otevřela starostka Prahy 6 Marie Kousalíková. Zahradu se totiž podařilo zrealizovat také díky finančnímu příspěvku městské části. Z celkového rozpočtu 165 tisíc korun přispěla městská část na upravení zahrady 40 tisíc korun.