Vstupné na Petynku zůstává jako vloni, senioři nově zdarma

náhled souboru Praha 6 si připomněla 67. výročí konce druhé světové války pietními akty u několika památníků, u kterých se sešli váleční veteráni, občané i politici. Společně se poklonili válečným obětem a vzdali hold hrdinům.

„Senioři nad 70 let musí při příchodu pouze prokázat svůj věk předložením platného občanského nebo řidičského průkazu a zapsat se do evidence příchozích,“ vysvětluje František Petřík, obchodní manažer Sneo. Také rodinné vstupné je od května levnější – rodina (myšleno 2 dospělí plus dvě děti, ale i jeden dospělý a jedno dítě) získá na vyžádání slevu z nezlevněného jednorázového vstupného 50 korun. „Doufáme, že kromě rodin s dětmi, k nám zavítají také senioři s vnoučaty. S ohledem na stávající životní styl a zaneprázdněnost rodičů se to přímo nabízí,“ říká Petřík.

Také změny v předplatném se vrátily k systému nastavenému v loňském roce. V rámci předplatného bude započítávána pouze každá započatá hodina, jak tomu bylo v minulých letech. „První úprava cen, vyvolaná změnami cen energií a DPH se setkala s poměrně nepříznivou reakcí pravidelných návštěvníků koupaliště,“ říká Václav Pátek, ředitel společnosti Sneo, která koupaliště provozuje. „Grémium starostky si proto v reakci na vzniklou situaci vyžádalo změnu, kterou jsme obratem zapracovali do ceníku,“ dodává. Městská část je jediným akcionářem společnosti, proto o změnách může rozhodovat.

Návštěvníci koupaliště si kromě předplatného mohou zakoupit jednorázové vstupenky buď papírové, nebo čipové. U ceny těchto vstupenek došlo pouze k minimálním změnám a ještě pouze ve vybraných časech. Čipové vstupenky, na rozdíl od těch papírových, umožňují použití šatních skříněk.

Petynku zdobí sochy

Celý květen měli návštěvníci Petynky možnost obdivovat dřevěné sochy mistrů řezbářů, které během pěti dnů vytvořili Jan Švadlenka, Jiří Genzer, Jiří Kašpar, Jiří Kobr a Tomáš Dostál – Bosambo. Každý z nich před zraky návštěvníků během pěti dnů vytvořil motorovou pilou jednu sochu. Vzniklá díla jsou určena k prodeji s cílem věnovat výtěžek akce na dobročinné účely. Zakoupené sochy si mohou zákazníci samozřejmě odvést. „Ještě raději bychom byli, kdyby v rámci svého donátorství sochy i nadále ponechali v areálu. V takovém případě budeme rádi viditelně a s poděkováním případné dobrodince prezentovat,“ říká František Petřík.

Režisér a kameraman Ladislav Štěpán celý průběh řezbářského sympozia zpracovává do filmové podoby. „Doufám, že budou následovat ročníky další a za pár let z toho třeba může být zajímavý časosběrný dokument,“ dodává s tím, že sochy na Petynce by časem mohly tvořit galerii pod širým nebem.