Galerie Chodník v červenci: akademický malíř Oldřich Holub

náhled souboruAkademický malíř Oldřich Holub se narodil 5. 7. 1924 v Praze. Studoval na bývalé Ukrajinské akademii výtvarných umění v Praze u profesora Kulce. Téměř celý život bydlí na pražské Hanspaulce, většinu své krajinářské práce ale vytvořil na Podblanicku.


Byl členem umělecké skupiny Profily, svou první samostatnou výstavu měl v roce 1961 ve Špálově galerii. V okolí obce Chotýšany, kde má od roku 1962 postavenou chatu, vznikala asi nejzásadnější Holubova krajinářská díla, ať už se jedná o malbu olejovou temperou, tak i olejem. Velmi zdařilá jsou i jeho zátiší a kytice, zejména ty malované pastelem. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách oblastních galerií ČR i v majetku galerie hl. m. Prahy, ministerstva kultury, kanceláře Prezidenta republiky a města Vídně, jakož i v mnoha soukromých sbírkách.

Letos pátého července se Oldřich Holub dožívá 88 let.


O. Holub v atelieru v roce 1999. Foto: M. Švarc


Oldřich Holub: Zlatý déšť, olej, 93x64 cm, asi r. 1982