Karáskova knihovna jako lidské tělo

Proslulou knihovnu Jiřího Karáska ze Lvovic připodobňuje nová výstava Památníku národního písemnictví v letohrádku Hvězda k lidskému tělu. „Anatomie knihovny“ metaforicky přirovnává jednotlivé výstavní okruhy k částem lidského těla a představuje ji jako živý organismus.

Metafora anatomie – přirovnávající knihovnu Karáskovy galerie k lidskému tělu umožňuje využít knihu jako různorodě fungující médium, nejen jako estetický objekt nebo nositele literárního obsahu. Prostřednictvím „anatomických“ řezů odhaluje expozice knihovnu jako živý organismus a ukazuje jeho jednotlivé orgány.

Expozici v letohrádku Hvězda připravili kurátoři Karel Kolařík a Alena Petruželková, autory instalace jsou mladí umělci Eva Jiřička a Zbyněk Baladrán.

Výstava Anatomie knihovny prezentuje výsledky výzkumu knihovny Karáskovy galerie, který probíhal v knihovně Památníku národního písemnictví v letech 2007 až 2011. Letohrádek Hvězda do 31. 10. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.