MŠ Na Okraji oslavila 50 a nabírá nové děti

náhled souboru Zahrada Pélleovy vily po roce opět ožila kulturními odpoledni pro seniory. V červnu se hned dvakrát mohli lidé přijít pobavit programem, který pro ně připravila radnice ve spolupráci s Galerií Anderle.

Od září bude rozšířena o jednu třídu, kterou radnice nechá přes léto vybudovat z bývalého školnického bytu. K 96 dětem navštěvujících školku tak v září přibude dalších patnáct. „Dodatečný zápis se uskuteční 13. srpna,“ oznámil radní pro oblast školství Ondřej Balatka.

Svoji padesátiletou historii oslavila školka pásmem dětských vystoupení, které symbolizovalo let časem. Také proto byly paní učitelky oblečeny do kostýmu letušek a paní ředitelka Lenka Bártová všemu velela v uniformě kapitána letu. Slavnosti se kromě dětí a rodičů zúčastnily bývalé učitelky Eliška Veselá a Marie Nicková i bývalé ředitelky Zdeňka Mašková a Marie Vokatá. Rodiče se do oslav zapojili soutěží v domácím pečení.

Půl století proměn

Mateřská škola Na Okraji byla vybudována v šedesátých letech minulého století a slavnostně otevřena 17. března v roce 1962. Byla prvním zařízením tohoto druhu na právě vznikajícím sídlišti Petřiny a v čtyřtřídní školce bývalo zapsáno i 140 dětí. Revoluční změny v roce 1989 se promítly hlavně do výchovné práce, která se přesunula do jednotlivých tříd a dala větší prostor k samostatné práci učitelek. Po slabších ročnících v 80. letech školku zaplnila část dětí z restituované MŠ U Ladronky.

Od doby svého založení prošla MŠ Na Okraji mnoha úpravami. Po získání právní subjektivity v roce 2001, byla provedena celková oprava střechy, během posledních let proběhla rekonstrukce sociálních zařízení ve všech třídách, na schodišti, v šatnách a na chodbách byla vyměněna podlaha, nově zařízeny šatny. V minulých letech byl zakoupen nový dřevěný nábytek do tříd i herní prvky na zahradu. V současné době se přes prázdniny chystá přebudování školnického bytu na novou třídu a počítá se také s novou fasádou a zateplením. „Na zateplení jsme požádali o dotaci z operačního programu životní prostředí,“ říká radní Balatka.

Dodatečný zápis MŠ Na Okraji

Výdej tiskopisu žádosti ke stažení na www.msnaokraji.petriny.cz nebo osobně v době provozu MŠ. Příjem vyplněných žádostí: 13. 8. 2012, 9.00–14.00 hod.


Ředitelka školky Lenka Bártová vítala bývalé učitelky ze školky, které si prohlédly historické fotografie.