Nájmy budou od příštího roku různé, o ceně rozhodne kvalita bytu

Nájemné v obecních bytech v Praze 6 bude od roku 2013 stanoveno diferencovaně s ohledem na kvalitu a polohu jednotlivých bytů i domu. Postup, jakým se nájem stanoví, v červnu schválila rada městské části.

„Cena nájemného bude vycházet ze znaleckého posudku, jakožto nejobjektivnější metody zjištění skutečné hodnoty bytu. Nájemné od roku 2013 bude činit 3% ročně z hodnoty bytu stanovené znaleckým posudkem,“ sdělila starostka Marie Kousalíková. Podle ní tak není vyloučeno, že u bytů ve špatném technickém stavu bude skutečně hrazená částka od příštího roku nižší, než lidé platí dosud. „Vycházíme z již hotových znaleckých posudků. Například u domu v ulici Z. Wintra 24 v Bubenči dosahujeme nájemného od 95 do 102 korun,“ uvedl místostarosta Štěpán Stupčuk, odpovědný za bytovou politiku městské části. V dalším z oceněných domů na Petřinách v ulici Na Okraji se nájemné od nového roku bude pohybovat kolem 75 korun za metr čtvereční.

Postup při stanovení nájemného vychází z předpisu ministerstva financí. Sjednané nájemné má být přiměřeným podílem z obvyklé ceny pronajaté věci v rozpětí od 3 do 15%, přičemž přiměřený návrh nájemného je odvozen v rozmezí 5–6%. „Praha 6 s návrhem 3% z hodnoty bytu zůstává na spodní hranici tohoto intervalu,“ upozorňuje Stupčuk a dodává, že diferencováním nájemného Praha 6 postupuje v souladu s požadavky Sdružení na ochranu nájemníků.

Prodeje bytů se slevou

Znalecké posudky, které městská část v současné době nechává stanovit u obecních bytů, současně určují i cenu, za kterou městská část nabízí k prodeji 904 obecních bytů jejich oprávněným nájemcům. Ti mají možnost získat, podle pravidel prodeje schválených v dubnu zastupitelstvem, obecní byt se slevou 35-40% z jeho hodnoty stanovené znalcem. Tím je vyloučeno, že by nájemci koupili byt za vyšší cenu, než odpovídá jeho tržní hodnotě.

V již oceněných domech se tak cena bytů pohybuje do 25 tisíc za metr čtvereční. Průměrná tržní hodnota bytů v Praze 6 se oproti tomu pohybuje kolem 57 tisíc za m2. „Pravidla určování výše nájemného i pravidla prodeje bytů jsou transparentní a přesná a vycházejí z ohledů na spokojenost a práva jak nájemníků, tak naší městské části,“ uvedla Adéla Veverková, vedoucí oddělení kanceláře starostky.

Bytovou problematikou se zabývali zastupitelé Prahy 6 na svém červnovém jednání. Projednali petici občanů proti zvyšování nájemného a prodeji vybraných bytových jednotek, kterou podepsalo zhruba 1200 občanů Prahy 6. Petenti například požadovali určení nájemného podle kvalitativních kritérií nebo uskutečnit privatizaci bytů za stejných podmínek, jako v předchozích vlnách prodejů.

V několikahodinové diskusi vystoupila řada občanů, kteří vyjadřovali svůj názor, převážně nesouhlas s cenami bytů nabízených k prodeji. Zastupitelé pak v usnesení opět potvrdili, že nájemce, který obecní byt nekoupí, zůstává dále v nájemním vztahu s městskou částí a byty nebudou předmětem dalšího prodeje.