Praha 6 nabízí malé byty, výměnou za větší

Městská část Praha 6 aktuálně nabízí seniorům v rámci programu deregulace možnost výměny většího bytu za menší. Jde o byty v katastru Břevnova a jejich velikost nepřesáhne 60 metrů čtverečních.

„Přestěhováním do menšího, zrekonstruovaného obecního bytu umožníme seniorům platit v celkovém součtu nižší nájemné,“ vysvětlil podstatu výměny místostarosta pro sociální oblast Petr Ayeboua. Zájemci o pronájem malého obecního bytu se musí zavázat, že dosud užívaný obecní či soukromý byt vrátí do užívání jeho majiteli.

Žadatelé o výměnu se mohou hlásit na úřadu Prahy 6 až do 1. října. Poté radnice doručené žádosti vyhodnotí. „Uchazečům schváleným radou budou byty k pronájmu nabízeny postupně, až do uspokojení všech žadatelů,“ uvedl místostarosta Štěpán Stupčuk, který má oblast bytové problematiky na starost. Dodal, že se jedná o byty v domech v ulicích Patočkova, Nad Kajetánkou, Jílkova a Ve Střešovičkách, které radnice již dříve vytipovala jako určené pro řešení sociálně-bytové problematiky.

O výměnu mohou požádat lidé, kteří splní podmínky nastavené městskou částí, mimo jiné musejí být příjemcem starobního nebo invalidního důchodu a musí mít dlouhodobě trvalé bydliště v Praze 6. Pravidla výměny i přihlášky jsou k dispozici v informačních kancelářích, na úřadu Prahy 6, lidé mohou využít bezplatnou linku bytového ombudsmana 800 100 043 nebo email ombudsman@praha6.cz.

Podle místostarosty Ayebouy je možnost výměny bytů pouze jedním z pilířů sociální politiky radnice, která dlouhodobě reaguje na uvolňování cen nájemného. Mezi další patří příspěvek na bydlení z rozpočtu městské části, pronájmy bytů ze sociálních důvodů, možnost bydlení v domech s pečovatelskou službou nebo v domech pro seniory. „V těchto bytech se navíc nájemné nezměnilo několik let a zůstane stejné do konce tohoto volebního období,“ říká Ayeboua.

Otázku, jak propojit výpomoc sociálně slabším a seniorům s ukončením regulace nájemného v Praze 6, také řeší pracovní skupina složená ze zástupců všech politických stran zastupitelstva, doplněná o předsedu Sdružení na ochranu nájemníků Milana Tarabu. Výsledkem by mělo být mimo jiné stanovení principů pro poskytování adresné pomoci a určení sociálního nájemného.