Úspěšní žáci dostali pochvalu

náhled souboru Žáci s nadáním na matematiku, přírodní vědy, s jazykovými schopnostmi, výteční sportovci, ale i ti, kteří dovedou pomáhat druhým a kterým není lhostejné jejich okolí. Takoví se sešli na sklonku školního roku v Písecké bráně, kam je pozvali zástupci městské části a předali jim ocenění Úspěšný žák 2012.

Ze základních škol Prahy 6 to bylo 32 dětí, od prvňáků po ty, kteří se se základní školou již loučí. Ocenění a drobné dárky jim předal radní pro školství Ondřej Balatka. „Talentované a úspěšné děti oceňujeme již počtvrté. Chceme tímto podpořit a hlavně pochválit žáky, kteří se snaží něco dokázat, kteří pracují nad rámec svých povinností a jsou příkladem pro ostatní. Zároveň řada z nich reprezentuje naši městskou část na krajských či republikových soutěžích,“ řekl radní Balatka. Úspěšné žáky nejprve navrhují na ocenění jejich učitelé, následně o tom rozhoduje škola a poté návrhy ještě schvaluje radnice.

Každoročně jsou mezi oceněnými i ti, kteří pomáhají ostatním. Za dlouhodobou pomoc oslabenému spolužákovi při orientaci v běžných situacích odměnila radnice Martina Jindřicha ze ZŠ Červený vrch. Motivaci do další práce získal oceněním i Jan Cikrt ze ZŠ Dědina, který i přes fyzický hendikep s nadhledem zvládá to, co ostatní. Mezi oceněnými pak byli lyžaři, atleti, fotbalistka, krasobruslařka, děti s hudebním talentem a ti, kteří školu reprezentují v jazykových soutěžích.

Radní Balatka zároveň předal tituly Excelentní jazyková škola pro nadcházející školní rok. Náročná kritéria pro udělení titulu obhájily školy Hanspaulka a Emy Destinnové. Titul je spojen s možností čerpání grantu až 100 tisíc korun na rozvoj jazykového vzdělávání.