Výstava neopomíjí sídliště Petřiny a Červený vrch

náhled souboruČervený Vrch, Petřiny, ale i další pražská sídliště budovaná v minulém století na území hlavního města mapuje výstava Pražská panelová sídliště, kterou lze zhlédnout v Sále architektů na Staroměstské radnici až do 16. září.

Výstava představuje na vybraných pražských sídlištích vývoj od počátků využívání prefabrikovaných prvků na přelomu 40. a 50. let až po 80. léta.

Právě na Petřinách a Červeném Vrchu se koncem 50. let uplatnily první pokusy s panelovou technologií a se zprůmyslněním výstavby ve velkých obytných celcích. „První etapa výstavby panelových sídlišť přes všechny „porodní bolesti“ dopadla většinou zdařile. Sídliště byla především budována v napojení na starší zástavbu a organicky tak zapadala do organismu města,“ říká kurátorka výstavy Klára Halmanová. Domy svou výškou respektovaly lidské měřítko a v menší či větší míře se také uplatnila snaha o výtvarné oživení či odraz světových architektonických vzorů (tzv. hotelové domy na Invalidovně a Petřinách).

Důležitou součástí výstavy je prezentace experimentální výstavby v 60. letech i budování sídlištních celků v obrovském měřítku na „zelené louce“ v 70. letech.

Výstava je doplněna o databázi výtvarného umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v Praze, kterou systematicky zpracovává umělecká skupina Vetřelci a volavky.

Cílem výstavy je ukázat, proč a jak vznikala pražská sídliště, která nyní zabírají 6 % rozlohy města, a žije na nich bezmála půl milionu obyvatel.

Na výstavě v Sále architektů jsou prezentovány dosud nezveřejněné plány a fotografie pocházející převážně z archivu Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. V rámci doprovodného programu se ve středu 15. 8. v 17 hod. koná komentovaná prohlídka výstavy. Více na www.salarchitektu.cz.

Otevírací doba: po 11–18 hod., út–ne 9–18 hod. Vstup zdarma.