Zelenou Malovanku lze podpořit peticí

náhled souboru Pár dnů před koncem školního roku navštívil autor projektu Zelená Malovanka (zazelenění a přemostění křižovatky Malovanka) Ing. arch. Jiří Opočenský Ekoškolu J. A. Komenského v Břevnově.

Žákům prezentoval nejen současnou podobu projektu, ale i jeho vývoj od roku 2010, kdy byl veřejnosti představen a radnicí Prahy 6 objednán k rozpracování. Žáci Ekoškoly se během následné diskuze zajímali zejména o vliv projektu na kvalitu života v bezprostředním okolí křižovatky. Diskuzi se žáky předcházelo o několik dnů dříve setkání s místními občany přímo u křižovatky Malovanka. Místní usilují o realizaci tohoto projektu nejen z důvodu snížení negativních dopadů automobilové dopravy na bezprostřední okolí (snížení hlukové a emisní zátěže), ale též upozorňují na stávající obtížnou překonatelnost křižovatky. Proto také zorganizovali petici za realizaci tohoto projektu. Petice je dostupná na několika místech Prahy 6 od Farmářských trhů, přes Píseckou bránu až po Ladronku a též na internetu na www.malovanka.eu

Za necelý měsíc od jejího spuštění petici podepsalo již více jak 300 převážně místních obyvatel.

Úřad městské části Prahy 6 se v červnu rozloučil s PhDr. Michaelem Popelem, dlouholetým školským radou. Zemřel po vážné nemoci ve věku nedožitých 65 let.

Na Úřadu MČ pracoval bezmála dvacet let. Významnou měrou se podílel na řešení koncepce vzdělávání v Praze 6 i na zajišťování významných akcí týkajících školství. Největší podíl měl na formování předškolního vzdělávání, byl spolehlivou oporou pro ředitele škol, zejména mateřských. Ještě na jaře připravil podmínky pro zdárný průběh 25 konkurzů na ředitele základních a mateřských škol.