ZŠ Červený vrch je další ekoškolou

Základní škola Červený vrch získala jako již třetí škola v Praze 6 mezinárodní titul Ekoškola.

Do projektu se zapojila již před pěti lety a v posledních dvou letech začala aktivně naplňovat všech sedm kroků, které je třeba splnit k získání titulu. Ten škola získala v náročném auditu všech aktivit, které nadlimitně splnila.

Základní škola J. A. Komenského titul znovu obhájila na další čtyři roky. V loňském roce tento titul získala škola nám. Interbrigády.

Všechny oceňované školy musely splnit náročná kritéria a dokázat, že žáci i pedagogové dokáží spolupracovat, vymýšlet a naplňovat své vize, jak zlepšit své okolí a provoz celé školy. Hlavním cílem tohoto mezinárodního vzdělávacího programu je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci jsou tak cíleně vedeni k odpovědnosti za svoje jednání.

V každé škole funguje ekotým, který se podílí na přípravě projektů, přednášek a seminářů. Ekotýmy mají za úkol zapojit do programu celou školu a širší veřejnost prostřednictvím nástěnek, školního časopisu nebo výstav. K dosažení titulu také musí analyzovat ekologický stav školy, sestavit plán činnosti nebo začlenit ekologické aspekty chování do co nejvíce předmětů.