50 let školy ZŠ a MŠ Petřiny jih

Jaké byly Petřiny před půl stoletím? Děti z třistapadesáti nových bytů naplnily troje jesle, čtyři mateřské školky a tři základní devítileté školy. Jednou z nich byla i základní škola Petřiny-jih, která prvního září oslaví své padesáté narozeniny.

¨Během let si Petřinská základka vybudovala renomé školy, která poskytuje vzdělání zejména sportovně založeným dětem. „Nejdelší tradicí školy je sport. Od počátku převládala specializace na atletiku, léta se tu hrál i basketbal. V posledních letech je u nás velký zájem o aerobik a Zumbatomic. V naší sportovní hale se pořádají soutěže pro veřejnost, jako je Petřinský pohár a celorepublikové soutěže v aerobiku,“ říká ředitelka školy Milena Koreňová. Stříbrem školy je skupina scénického tance Primavera, která patří ke škole již desítky let.

V každém ročníku jsou třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportovních specializací.

Výuka ve škole probíhá podle vlastního vzdělávacího programu Škola pro život – vzdělání, pohyb, komunikace. „Osvědčil se nám projekt výuky anglického jazyka od první třídy. V tomto školním roce 2012–2013 otevíráme i program bilinguální výuky pro první, třetí a pátou třídu,“ doplňuje ředitelka.
K symbolům školy patří stále se modernizující počítačové zázemí – tři vybavené PC učebny a internetová knihovna. V každém ročníku je také třída s rozšířenou výukou infomační a komunikační technologie.

Oslavy 50 let školy se uskuteční v sobotu 15. září v rámci Dne otevřených dveří v ZŠ a MŠ Petřiny-jih od 9 do 15 hodin. Vedení školy srdečně zve všechny bývalé pracovníky, žáky i širokou veřejnost.

V pondělí 3. září proběhne slavnostní zahájení prvního školního roku v druhém půlstoletí za přítomnosti významných hostů a rodičů nejmenších žáků.