MČ Praha 6 zve na 1. Střešovické slavnosti v sobotu 8. září od 15 hodin

Slavnosti se konají u příležitosti  otevření nově zrekonstruované ulice Nad Hradním vodojemem. Budou probíhat již od 12 hodin, těšit se můžete na bohatý program, historické stánky s občerstvením nebo výstavu fotek o starých Střešovicích.

V rámci chodníkového programu Prahy 6 byly též dokončeny opravy ulic v památkové zóně Tejnka. Poslední etapou byla oprava opěrné zdi podél ulice Za Strahovem a zřízení odpočinkového prostoru s lavičkami a pítka. Tímto místem prochází trasa bývalé poutní cesty z Lorety do Hájku, kterou je zájem postupně obnovit,  prostor bude sloužit nejen místním, ale i návštěvníkům. Prostor křižovatky ulice Za Strahovem a Nad Tejnkou byl vyrovnán, vydlážděn kamennou dlažbou a osazen zelení v souladu s požadavky místního občanského sdružení.