S+H otevírá Zlatý fond

Divadlo Spejbla a Hurvínka vstupuje do nové divadelní sezóny premiérou hry, na kterou si někteří diváci možná ještě pamatují. Na novinky z dejvického loutkového divadla jsme se zeptali dramaturgyně Denisy Kirschnerové.

Divadlo Spejbla a Hurvínka chystá na září obnovenou premiéru komedie pro dospělé „Dějiny kontra Spejbl“. Proč jste se rozhodli právě pro tuto hru?

Hra patří k těm nejlepším představením pro dospělé diváky, které za dobu existence D S+H vznikly. Když jsme se nedávno ohlíželi za 80letou profesionální činností divadla, přišlo nám zajímavé, že by diváci měli možnost vidět i hry, které díky své nadčasovosti mají stále co sdělit i dnes.  Tak  tedy vznikl nápad uvádět vedle nově vznikajících představení i to  nejlepší ze „Zlatého fondu divadla“, jak jsme tuto započatou řadu nazvali.

O čem hra je?

Prostřednictvím Spejbla a Hurvínka a díky jejich typickému vidění světa a humoru se seznámíme se skvělými objevy, které byly vynalezeny se záměrem ulehčit lidem život, nakonec však byly  proti nim zneužity. Otec Spejbl chce přesvědčit skeptického syna o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží se poukázat na lepší stránku lidstva – má však mocného „protivníka“ – dějiny.

Prý byla nedlouho po svém uvedení v roce 1970 zakázána.

Hra získala velký divácký věhlas a posléze i ocenění na Loutkářském světovém festivalu. Vzhledem k protirežimním politickým odkazům a jednoznačné kritické alegorii na tehdejší zásah spřátelených vojsk, kdy například Ceasar vstoupí i s vojskem do Egypta, aby jej proti jeho vůli „zcivilizoval“,byla hra zakázána.

Domníváte se, že dnešní diváci pochopí tehdejší politický podtext?

Text hry je přepsán a aktualizován. Ale i ve svém původním znění je obsah této komedie dodnes aktuální. I když nahlížíme do různých dějinných etap, povaha a nešvary nás, lidí, se nemění. Hru jsme vybrali právě pro její nadčasovost. 

Jaké novinky divadlo kromě premiéry připravilo divákům v nové sezóně?

Chtěli bychom pravidelně uvádět představení v německém jazyce. První představení z cizojazyčné nabídky budou uvedena 8. 9., 14. 11. a 17. 11. Vybrali jsme pro tento účel hru „To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem“, která má největší úspěch jak u nás, tak u německého publika .

Malí obdivovatelé Spejbla a Hurvínka mohou od září navštěvovat kurz loutkového divadla. Co se u vás naučí?

Kurz chce seznámit děti s loutkovým divadlem a zapojit je aktivně do tvůrčího procesu. Rozvinout jejich dovednosti, zapojení fantazie. Pozornost dětí bude zaměřena na loutku, coby plnohodnotný prostředek komunikace s divákem.

Po zvolení literární předlohy si děti vyrobí jednoduché loutky, budou se je učit rozhýbat v prostoru (setkání s našimi profesionálními loutkoherci) při práci na dramatickém textu postihují hlavní myšlenku hry, uvědomují si charakteristiku hlavních postav, pokoušejí se ji vyjádřit vhodným pohybem, mluvou, poznávají zákonitosti pohybu loutek, estetiku mluveného slova. Závěrem kurzu pak připraví malé představení, jako ukázku své tvorby - pro rodiče.