Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Změny v jízdních řádech MHD se dotýkají i Prahy 6 a jejích obyvatel. Jak je vnímáte Vy? Hlavní město připravuje zavedení zón placeného stání v části Prahy 6. Je to dobře?

Změny v jízdních řádech MHD se dotýkají i Prahy 6 a jejích obyvatel. Jak je vnímáte Vy?

Městská část Praha 6 již v minulosti několikrát avizovala, že nesouhlasí s prováděním větších změn linkového vedení městské hromadné dopravy před zprovozněním aktuálně prodlužované trasy metra A do  stanice Motol. Dostatečný prostor pro zásadnější změny ve veřejné dopravě se podle našeho názoru otevře v době před uvedením prodlužované části metra do provozu.
Já sama jezdím z Dejvic tramvají číslo osmnáct na Magistrát hl. m. Prahy, mnohdy bych bez této tramvajové linky nestihla jednání zastupitelstva. Nedovedu si představit, že by mě postihlo to stejné, co občany.
Městská hromadná doprava je každodenní součástí života většiny občanů Prahy 6 a navrhované úpravy jim bohužel velmi znepříjemňují život. Jistě nemusím připomínat,  jaké negativní důsledky na životní prostředí s sebou přinese odklon   cestujících  od  veřejné dopravy spojený s nárůstem využívání prostředků  individuální automobilové dopravy, pro jejíž provoz stále ještě není v naší metropoli vybudována odpovídající dopravní infrastruktura.

Hlavní město připravuje zavedení zón placeného stání v části Prahy 6. Je to dobře?

O zavedení zón placeného stání i na našem území jsme dlouhodobě velmi usilovali. Jednoznačným důvodem je vysoký počet mimopražských řidičů, kteří Prahu 6 využívají jako místo přestupu na pražskou hromadnou dopravu. Zóny byly také již zřízeny v sousedních městských částech a Praha 6 tak zatím zůstávala v tomto ohledu pozadu.
Po zavedení zón očekáváme především celkové uvolnění míst pro parkování rezidentů Prahy 6 a v průběhu dne také uvolnění krátkodobých parkovacích kapacit pro návštěvníky naší městské části.