Stavby v Praze 6 znovu soutěží o Cenu starostky

Praha 6 opět hledá stavbu, která svou kvalitou a architektonickým řešením přispěla ke zkvalitnění městské části. Nominaci do soutěže může podat každý až do 9. září.

Rada městské části Praha 6 vyhlásila třetí ročník „Ceny starostky“. Cílem soutěže je ocenit investora stavby, který realizací či rekonstrukcí objektu v posledních dvou letech přispěl ke zkvalitnění prostředí na území Prahy 6. V minulých ročnících byla oceněna například přístavba tělocvičny Gymnázia J. Keplera nebo dům pro seniory na Bílé hoře. „Chceme podpořit zájem veřejnosti a investorů na vytváření staveb odpovídajících nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti,“ vysvětluje starostka Marie Kousalíková.

Návrhy do soutěže mohou podávat občané i odborná veřejnost do 9. září na email bberanek@praha6.cz nebo na cenastarostky@praha6.cz.

Písemný návrh musí obsahovat adresu stavby, údaje o autorovi, údaje o investorovi a dále stručný popis důvodu, pro nějž je dílo nominováno. Návrh by měl obsahovat grafické přílohy a fotografie. O udělení ceny rozhodne odborná porota jmenovaná radními Prahy 6.